ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey

FUNDA YURDAKUL.

Abstract
This study analyses the relationship between growth rate and the change in energy consumption per capita within the context of Turkish economy during the 1980-2015 period drawing upon the Engle-Granger, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), Canonical Cointegrating Regression (CCR), Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) and Gregory-Hansen. The study results revealed a long-term equilibrium relationship between growth rate and the change in energy consumption per capita. The Engle-Granger, Gregory-Hansen, FMOLS, CCR and DOLS methods all yielded similar estimation results.

Key words: Keywords: Energy consumption, Engle-Granger, Gregory-Hansen, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), Canonical Cointegrating Regression (CCR), Dynamic Ordinary Least Squares(DOLS) methods. JEL Classification: C32, O4, Q43Kişi Başına Enerji Tüketimi ile Büyüme Oranı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Ozet
Bu çalışmada, Türkiye Ekonomisi’nin 1980-2015 yılları arasındaki kişi başına enerji tüketimindeki değişim ile büyüme oranı arasındaki ilişki Engle-Granger, Tam Düzeltilmiş EKK (FMOLS), Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR), Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) ve Gregory-Hansen yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, kişi başına enerji tüketimindeki değişim ile büyüme oranı arasında uzun dönem denge ilişkisi bulunmuştur. Engle-Granger, Gregory-Hansen, FMOLS, CCR ve DOLS yöntemlerinin tahmin sonuçları birbirine yakındır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Engle-Granger, Gregory-Hansen, Tam Düzeltilmiş EKK (FMOLS), Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR), Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemleri. JEL Kodları: C32, O4, Q43


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by FUNDA YURDAKUL
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2071
Downloaded: 584
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

FUNDA YURDAKUL. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112


Web Style

FUNDA YURDAKUL. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=272643 [Access: October 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.39112


AMA (American Medical Association) Style

FUNDA YURDAKUL. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112Vancouver/ICMJE Style

FUNDA YURDAKUL. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited October 17, 2019]; 29(107): 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112Harvard Style

FUNDA YURDAKUL (2018) [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112Turabian Style

FUNDA YURDAKUL. 2018. [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112Chicago Style

FUNDA YURDAKUL. "[The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112MLA (The Modern Language Association) Style

FUNDA YURDAKUL. "[The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 29.107 (2018), 49-76. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.39112APA (American Psychological Association) Style

FUNDA YURDAKUL (2018) [The Relationship between Energy Consumption per Capita and Growth Rate: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 49-76. Turkish. doi:10.5455/ey.39112