ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey

Gökhan Demirtaş, Vildan Saba Aktop.

Abstract
The aim of this paper is to investigate the effect of technology transfer channels on internalization of technology in Turkey. For this purpose, standart granger causality test based on the vector error correction model (VECM) and the generalized impulse response function (GIRF) are conducted by using data over the period from 1978 to 2015. In this study, the increase in high-tech products exports represents the internalization of technology. Because countries that transfer technology through different channels will be able to produce and export more high tech products based on technological knowledge if they learn and internalizate the transferred technology.The variables of foreign direct investment and import of high-tech products imports indicate technology transfer channels. According to the estimation results, there is long-term causality from high-tech product import and foreign direct investment inflow to high-tech products export. But the GIRF results show that they have negative effect on it. These findings suggest that Turkey can not internalize the technology transfer. It stem from fact that the technological capacity is insufficient to internalize the technology in Turkey. Therefore, Turkey should develop strategies and policies to improve their technological capabilities.

Key words: Technology Transfer, Foreign Direct Investment, Trade. JEL Codes: O00, F21, F10Türkiye'de Teknoloji Transferinin İçselleştirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Ozet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki teknoloji transfer kanallarının teknolojinin içselleştirilmesi üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla vektör hata düzeltme modeline (VECM) dayanan standart Granger nedensellik analizi ve genelleştirilmiş etki-tepki fonksiyonları (GIRF), 1978-2015 dönemine ilişkin veri kullanılarak uygulanmıştır. Bu çalışmada yüksek teknolojili ürün ihracatındaki artışlar, teknolojinin içselleştirilmesini temsil etmektedir. Çünkü farklı kanallar yoluyla teknolojiyi transfer eden ülkeler, transfer edilen teknolojiyi öğrenerek içselleştirdiklerinde bu teknolojik bilgiye dayanarak daha fazla yüksek teknolojili ürün üretebilecek ve bunları ihraç edebilecektir. Yüksek teknolojili ürün ithalatı ve doğrudan yabancı yatırım akımları, teknoloji transfer kanallarını göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre yüksek teknolojili ürün ithalatı ve doğrudan yabancı yatırım girişlerinden yüksek teknolojili ürün ihracatına doğru uzun dönemli nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Fakat GIRF sonuçları, bu değişkenlerin yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde negatif etkisi olduğunu göstermektedir. Bu durum, Türkiye'de teknoloji transferini içselleştirmek için teknolojik yeteneğin yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Türkiye, teknolojik yeteneğini geliştirmek için strateji ve politikalar geliştirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Transferi, Doğrudan Yabancı Yatırım, Dış Ticaret. JEL Kodları: O00, F21, F10


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gökhan Demirtaş
Articles by Vildan Saba Aktop
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1511
Downloaded: 64
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Demirtas G, Aktop VS. [An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(108): 69-103. Turkish. doi:10.5455/ey.16698


Web Style

Demirtas G, Aktop VS. [An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=295582 [Access: October 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.16698


AMA (American Medical Association) Style

Demirtas G, Aktop VS. [An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(108): 69-103. Turkish. doi:10.5455/ey.16698Vancouver/ICMJE Style

Demirtas G, Aktop VS. [An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited October 17, 2019]; 29(108): 69-103. Turkish. doi:10.5455/ey.16698Harvard Style

Demirtas, G. & Aktop, . V. S. (2018) [An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 69-103. Turkish. doi:10.5455/ey.16698Turabian Style

Demirtas, Gokhan, and Vildan Saba Aktop. 2018. [An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 69-103. Turkish. doi:10.5455/ey.16698Chicago Style

Demirtas, Gokhan, and Vildan Saba Aktop. "[An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 69-103. Turkish. doi:10.5455/ey.16698MLA (The Modern Language Association) Style

Demirtas, Gokhan, and Vildan Saba Aktop. "[An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 29.108 (2018), 69-103. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.16698APA (American Psychological Association) Style

Demirtas, G. & Aktop, . V. S. (2018) [An Empirical Investigation on Internalization of Technology Transfer in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 69-103. Turkish. doi:10.5455/ey.16698