ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors

İsmail BULMUŞ.

Abstract
The aim of this study is to empirically test the fundamental hypotheses of Classical Finance Theory against the currently rising Behavioral Finance assumptions. Behavioral Finance generally analyzes the rationality of stock investors who use herd psychology when choosing their portfolio investments by examining their desire and sensitivity towards regularly dividend distributing stocks. The results of this study have proven that Classical Finance Theory’s Rationality and Efficient Market Hypothesis are still valid and applicable.

Key words: Dividend, Efficient market hypothesis, Portfolio strategy, Behavioral finance. JEL Classification: G32TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ

Ozet
Bu çalışmanın amacı, “Davranışsal Finans”ın son yıllarda giderek yükselen grafiği karşısında Klasik Finans Teorisinin temel varsayımlarını ampirik olarak sınamaktır. Davranışsal Finans tarafından çoğu zaman sürü psikolojisi ile davrandığı ileri sürülen borsa yatırımcılarının portföylerini oluştururken ne kadar rasyonel oldukları, düzenli nakit temettü veren hisse senetlerine olan ilgi ve duyarlılıkları yardımıyla araştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Klasik Finans Teorisinin Rasyonellik ve Etkin Piyasa Hipotezlerinin kolayca yabana atılabilir varsayımlar olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Temettü, Etkin piyasa hipotezi, Portföy stratejisi, Davranışsal finans. JEL Sınıflaması: G32


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İsmail BULMUŞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2798
Downloaded: 589
Cited: 0

REFERENCES
Black, F. (1972), “Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing”, The Journal of Business, Vol. 45, No. 3, 444-455. [DOI via Crossref]   
Debondt, W. F. M., Thaler, R. H. (1987), “Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality”, Journal of Finance, Vol. 42, No. 3, 557-581. [DOI via Crossref]   
Desai, H., Jain, P. C. (1997), “Long-run common stock returns following stock splits and reverse splits”, Journal of Business, Vol. 70. No.3, 409-433. [DOI via Crossref]   
Fama, E. F., Macbeth, J. (1973), “Risk, return and equilibrium: Empirical tests”, Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3, 607-636. [DOI via Crossref]   
Fama, E. F., French, K. R. (1992), “The cross-section of expected stock returns”, Journal of Finance, Vol. 47, No.2., 427-465. [DOI via Crossref]   
Frieder, L., Subrahmanyam, A. (2005), “Brand perceptions and the market for common stock”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 40, No. 01, 57-85. [DOI via Crossref]   
Grinblatt, M.,MASULIS, R.W., TITMAN, S. (1984), “The valuation effects of stock splits and stock dividends”, Journal of Financial Economics, No. 13, 461-490.
Goetzmann W. N., Kumar A (2001), "Equity Portfolio Diversification," NBER Working Papers 8686, National Bureau of Economic Research, Inc.
Jensen, M., Ruback, R. (1983), “The market for corporate control: the scientific evidence”, Journal of Financial Economics, No. 11, 5-50.
Lintner, J. (1965), “Security prices, risk and maximal gains from diversification”, Journal of Finance, Vol. 20, No. 4, 587-615.
Loughran, T., Ritter, J. (1995), “The new issues puzzle”, Journal of Finance, Vol. 50, No:1, 23-51. [DOI via Crossref]   
Mossin, J. (1966), “Equilibrium in a capital asset market”, Econometrica, Vol. 34, No. 4, 768-783. [DOI via Crossref]   
Sharpe, W. F. (1964), “Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk”, The Journal of Finance, Vol. 19, No. 3, 425-442
Subrahmanyam, A. (2007), “Behavioural Finance: A Review and Synthesis”, European Financial Management, Vol. 14. No. 1, 12-29.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ismail BULMUS. [The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.20005


Web Style

Ismail BULMUS. [The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34386 [Access: November 18, 2018]. Turkish. doi:10.5455/ey.20005


AMA (American Medical Association) Style

Ismail BULMUS. [The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.20005Vancouver/ICMJE Style

Ismail BULMUS. [The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited November 18, 2018]; 23(Special): 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.20005Harvard Style

Ismail BULMUS (2012) [The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.20005Turabian Style

Ismail BULMUS. 2012. [The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.20005Chicago Style

Ismail BULMUS. "[The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.20005MLA (The Modern Language Association) Style

Ismail BULMUS. "[The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]." Ekonomik Yaklasim 23.Special (2012), 1-12. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20005APA (American Psychological Association) Style

Ismail BULMUS (2012) [The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 1-12. Turkish. doi:10.5455/ey.20005

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Tarihsel Dönüşüm Sorunu
  English Title Not Available [Turkish title: Tarihsel Dönüşüm Sorunu] [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(2): 136-147
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10017

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • Cinsiyet Temelli Olarak Ayrışmış İşgücü Piyasası ve Çalışma Yaşamı Tercihleri: Türkiye’den Kanıt
  Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey [English]
  Meltem İNCE YENİLMEZ
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35514

 • Merkez Bankası Döviz Rezervlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
  Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey [Turkish]
  Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 21-38
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35515

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • Most Cited Articles
 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Aktivite: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
  Regional Economic Activity in Turkey: A New Economic Geography Approach [English]
  Mehmet Burak TURGUT
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 39-63
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35516
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İhracatta Çeşitlenme: Türkiye’nin Yoğun ve Yaygın Marjları
  EXPORT DIVERSIFICATION AND COMPETITIVENESS: INTENSIVE AND EXTENSIVE MARGINS OF TURKEY [English]
  Seda EKMEN, Güzin ERLAT
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 35-64
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35201
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]