ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries

Şerife Özşahin, Gulbahar Ucler.

Abstract
Remittances defined as the money transfer that the individuals working abroad make to their families in their homelands are different from the other type of capital flows as they do not fluctuate even during the periods of economic and financial crisis, and they are stable sources. The volume of this capital has increased five times particularly during the last two decades. Thus, there has been an increase in the number of studies examining the relationship between remittances and many macroeconomic variables such as growth, financial development, exchange rate, and poverty. This study aims to examine the effect of remittances on financial development using dynamic panel data analysis methods. According to the 2018 World Bank data, eight countries receiving the highest amount of remittance and were able to continuous data for the 1982-2018 period were included in the study. The findings obtained through the AMG estimator, which is used to calculate long-run coefficients, revealed that remittances made a positive contribution to the financial development of the country receiving remittances and that the effect of remittances on financial development was statistically significant in five of the eight countries.

Key words: Anahtar Kelimeler: Göçmen Gönderileri, Finansal Gelişme, Gelişmekte Olan Ülkeler, AMG Tahmincisi. JEL Kodları: G15, J15, P33 Keywords: Remittances, Financial Development, Developing Countries, AMG Estimator. JEL Classification: G15, J15, P33Göçmen Gönderilerinin Finansal Gelişmeye Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi

Ozet
Çalışmak amacıyla yurtdışında bulunan bireylerin anavatanlarında kalan ailelerine yaptıkları parasal transfer olarak tanımlanan göçmen gönderileri, ekonomik ve finansal kriz dönemlerinde dahi dalgalanma göstermemesi ve istikrarlı bir kaynak olması dolayısıyla diğer sermaye akımlarından ayrılmaktadır. Özellikle son yirmi yıllık dönemde göçmen gönderilerinin hacmi beş kat artış göstermiştir. Bu gelişmelere paralel olarak göçmen gönderilerinin büyüme, finansal gelişme, döviz kuru, yoksulluk gibi pek çok makroekonomik değişken ile ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısı da artmıştır. Bu çalışma göçmen gönderilerinin finansal gelişmeye etkisini dinamik panel veri analiz yöntemleri ile araştırmayı amaçlamaktadır. Dünya Bankası 2018 yılı verilerine göre en fazla göçmen gönderisi alan ve 1982-2018 döneminde kesintisiz verilerine ulaşılabilen ilk sekiz ülke araştırmaya dâhil edilmiştir. Uzun dönem katsayıların hesaplanması için kullanılan AMG tahmincisi bulguları göçmen gönderilerinin giriş yaptığı ülkenin finansal gelişimine pozitif katkı sağladığını ve bu etkinin sekiz ülkenin beşinde istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Göçmen Gönderileri, Finansal Gelişme, Gelişmekte Olan Ülkeler, AMG Tahmincisi. JEL Kodları: G15, J15, P33


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şerife Özşahin
Articles by Gulbahar Ucler
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1257
Downloaded: 88


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozsahin S, Ucler G. [The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(110): 1-24. Turkish. doi:10.5455/ey.16704


Web Style

Ozsahin S, Ucler G. [The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=55813 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.16704


AMA (American Medical Association) Style

Ozsahin S, Ucler G. [The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(110): 1-24. Turkish. doi:10.5455/ey.16704Vancouver/ICMJE Style

Ozsahin S, Ucler G. [The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited March 28, 2020]; 30(110): 1-24. Turkish. doi:10.5455/ey.16704Harvard Style

Ozsahin, S. & Ucler, . G. (2019) [The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 1-24. Turkish. doi:10.5455/ey.16704Turabian Style

Ozsahin, Serife, and Gulbahar Ucler. 2019. [The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 1-24. Turkish. doi:10.5455/ey.16704Chicago Style

Ozsahin, Serife, and Gulbahar Ucler. "[The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 1-24. Turkish. doi:10.5455/ey.16704MLA (The Modern Language Association) Style

Ozsahin, Serife, and Gulbahar Ucler. "[The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]." Ekonomik Yaklasim 30.110 (2019), 1-24. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.16704APA (American Psychological Association) Style

Ozsahin, S. & Ucler, . G. (2019) [The Effect of Remittances on Financial Development: Dynamic Panel Data Analysis on Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 1-24. Turkish. doi:10.5455/ey.16704

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]