ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN

Hakkı Okan Yeloğlu, Sema Polatcı.

Abstract
The aim of the study was to examine a research model established with concepts from the field of organizational behavior based on a different perspective. In this study, data were collected in different time periods as opposed to cross-sectional collection. An experimental design was carried out and data were collected from 10 teaching staff including 6 assistants, 3 instructors and 1 expert working in a private university from Turkey over a period of 15 days in the morning and evening hours. The results showed that the variable appearing to have a full mediating effect on one day does not have a mediation effect on the next day. Considering research models and mediation analyzes are affected by daily mood changes of employees, it was revealed that conducting the study using longitudinal data produced stronger results and are more accurate in making future predictions. This result of the study is considered to be of great importance, particularly in terms of research in the field of organizational behavior.

Key words: Longitudinal research, Time dependent mediation analysis, Person organization fit, Job satisfaction, Intention to leave JEL Codes: C19, C32,C52Örgütsel Davranışta Zaman Bağımlı Aracılık Etkilerinin İncelenmesi: Bir Deney Tasarımına Ait İlişkin Bulgular

Ozet
Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel davranış alanında sıkça yapılan kesitsel ve görgül çalışmaları göz önünde bulundurarak farklı bir bakış açısı ortaya koymaktır. Bu çalışmada ise, veriler kesitsel olarak değil, birbirini takip eden farklı zaman dilimlerinde toplanmıştır. Verilerin toplanması için özel bir üniversitede çalışan 10 öğretim elemanı ve bir uzmandan deney grubu oluşturulmuş, deney grubuna sabah ve akşam dilimleri olmak üzere aynı soru formu verilmiştir. Soru formunda, yazında sıkça kullanılan ve birçok çalışmada geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilen kişi-örgüt uyumu, iş tatmini, işten ayrılma ve öz yeterlilik ölçekleri yer almıştır. Analizlerde, zamana bağlı örüntüleri tanımlama tahmin etmek için öngörü amaçlı teknikler kullanılmıştır. Sonuçlar, ilişkilerin oluşturduğu zamana bağlı örüntülerin birbirinden farklılık gösterdiğini ve buna bağlı tahmin modellerinin örüntü tiplerine göre çalışır olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Boylamsal Araştırma, Zaman Bağımlı Aracılık analizi, Kişi Örgüt Uyumu, İş tatmini, İşten ayrılma niyeti


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hakkı Okan Yeloğlu
Articles by Sema Polatcı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 802
Downloaded: 76


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yeloglu HO, Polatci S. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(110): 25-47. doi:10.5455/ey.16703


Web Style

Yeloglu HO, Polatci S. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=66990 [Access: March 29, 2020]. doi:10.5455/ey.16703


AMA (American Medical Association) Style

Yeloglu HO, Polatci S. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(110): 25-47. doi:10.5455/ey.16703Vancouver/ICMJE Style

Yeloglu HO, Polatci S. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited March 29, 2020]; 30(110): 25-47. doi:10.5455/ey.16703Harvard Style

Yeloglu, H. O. & Polatci, . S. (2019) INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 25-47. doi:10.5455/ey.16703Turabian Style

Yeloglu, Hakki Okan, and Sema Polatci. 2019. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 25-47. doi:10.5455/ey.16703Chicago Style

Yeloglu, Hakki Okan, and Sema Polatci. "INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 25-47. doi:10.5455/ey.16703MLA (The Modern Language Association) Style

Yeloglu, Hakki Okan, and Sema Polatci. "INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN." Ekonomik Yaklasim 30.110 (2019), 25-47. Print. doi:10.5455/ey.16703APA (American Psychological Association) Style

Yeloglu, H. O. & Polatci, . S. (2019) INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 25-47. doi:10.5455/ey.16703

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]