ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN

Hakkı Okan Yeloğlu, Sema Polatcı.

Abstract
The aim of the study was to examine a research model established with concepts from the field of organizational behavior based on a different perspective. In this study, data were collected in different time periods as opposed to cross-sectional collection. An experimental design was carried out and data were collected from 10 teaching staff including 6 assistants, 3 instructors and 1 expert working in a private university from Turkey over a period of 15 days in the morning and evening hours. The results showed that the variable appearing to have a full mediating effect on one day does not have a mediation effect on the next day. Considering research models and mediation analyzes are affected by daily mood changes of employees, it was revealed that conducting the study using longitudinal data produced stronger results and are more accurate in making future predictions. This result of the study is considered to be of great importance, particularly in terms of research in the field of organizational behavior.

Key words: Longitudinal research, Time dependent mediation analysis, Person organization fit, Job satisfaction, Intention to leave JEL Codes: C19, C32,C52Örgütsel Davranışta Zaman Bağımlı Aracılık Etkilerinin İncelenmesi: Bir Deney Tasarımına Ait İlişkin Bulgular

Ozet
Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel davranış alanında sıkça yapılan kesitsel ve görgül çalışmaları göz önünde bulundurarak farklı bir bakış açısı ortaya koymaktır. Bu çalışmada ise, veriler kesitsel olarak değil, birbirini takip eden farklı zaman dilimlerinde toplanmıştır. Verilerin toplanması için özel bir üniversitede çalışan 10 öğretim elemanı ve bir uzmandan deney grubu oluşturulmuş, deney grubuna sabah ve akşam dilimleri olmak üzere aynı soru formu verilmiştir. Soru formunda, yazında sıkça kullanılan ve birçok çalışmada geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilen kişi-örgüt uyumu, iş tatmini, işten ayrılma ve öz yeterlilik ölçekleri yer almıştır. Analizlerde, zamana bağlı örüntüleri tanımlama tahmin etmek için öngörü amaçlı teknikler kullanılmıştır. Sonuçlar, ilişkilerin oluşturduğu zamana bağlı örüntülerin birbirinden farklılık gösterdiğini ve buna bağlı tahmin modellerinin örüntü tiplerine göre çalışır olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Boylamsal Araştırma, Zaman Bağımlı Aracılık analizi, Kişi Örgüt Uyumu, İş tatmini, İşten ayrılma niyeti


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hakkı Okan Yeloğlu
Articles by Sema Polatcı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 802
Downloaded: 76


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yeloglu HO, Polatci S. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(110): 25-47. doi:10.5455/ey.16703


Web Style

Yeloglu HO, Polatci S. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=66990 [Access: March 29, 2020]. doi:10.5455/ey.16703


AMA (American Medical Association) Style

Yeloglu HO, Polatci S. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(110): 25-47. doi:10.5455/ey.16703Vancouver/ICMJE Style

Yeloglu HO, Polatci S. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited March 29, 2020]; 30(110): 25-47. doi:10.5455/ey.16703Harvard Style

Yeloglu, H. O. & Polatci, . S. (2019) INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 25-47. doi:10.5455/ey.16703Turabian Style

Yeloglu, Hakki Okan, and Sema Polatci. 2019. INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 25-47. doi:10.5455/ey.16703Chicago Style

Yeloglu, Hakki Okan, and Sema Polatci. "INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 25-47. doi:10.5455/ey.16703MLA (The Modern Language Association) Style

Yeloglu, Hakki Okan, and Sema Polatci. "INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN." Ekonomik Yaklasim 30.110 (2019), 25-47. Print. doi:10.5455/ey.16703APA (American Psychological Association) Style

Yeloglu, H. O. & Polatci, . S. (2019) INVESTIGATING THE EFFECT OF TIME DEPENDENT MEDIATIONS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: INITIAL RESULTS FROM AN EXPERIMENTAL DESIGN. Ekonomik Yaklasim, 30 (110), 25-47. doi:10.5455/ey.16703