E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2004, Volume: 15, Issue: 52-53

  Original Article
 1. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK BAĞLAMINDA AVRASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARINDA BÖLGESEL REKABET VE TÜRKİYE
  English title is not available [ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK BAĞLAMINDA AVRASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARINDA BÖLGESEL REKABET VE TÜRKİYE] [Turkish]
  Muhteşem Kaynak
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 3-34
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10421

 2. Original Article
 3. TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK VE İŞSİZLİK SİGORTASI TEMEL SORUNLAR, TARTIŞMA VE YORUMLAR
  Unemployment and Unemployment Insurance in Turkey: Fundamental Problems Regarding Implementation and Discussion [Turkish]
  K. Çakman, A. Aktuna, S. Devrim
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 35-76
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10422

 4. Original Article
 5. YÖNETİCİ KADINLAR: TÜRK SAVUNMA SANAYİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ
  English title is not available [YÖNETİCİ KADINLAR: TÜRK SAVUNMA SANAYİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ] [Turkish]
  Nurcan Özkaplan, Ufuk Serdaroğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 77-93
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10500

 6. Original Article
 7. AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE BEKLENTİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME
  Expectations Regarding EU Accession Process and Sustainable Economic Growth [Turkish]
  Arslan Yiğidim
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 95-115
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10501

 8. Original Article
 9. OTONOM HARCAMALARIN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA (1989-2003)
  The Effect of Autonomous Expenditures on Employment: An Empirical Model for Turkey, 1989-2003 [Turkish]
  Mehmet Fatih CİN, Yelda B. TEKGÜL, H. Mahir Fisunoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 117-130
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10502

 10. Original Article
 11. [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10503

 12. Original Article
 13. BÜTÇE VE TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
  English title is not available [BÜTÇE VE TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE UYGULAMASI] [Turkish]
  İhsan Günaydın
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 143-159
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10504

 14. Original Article
 15. DIŞ TİCARET POLİTİKALARI ve UZUN DÖNEM BÜYÜME
  English title is not available [DIŞ TİCARET POLİTİKALARI ve UZUN DÖNEM BÜYÜME] [Turkish]
  Ahmet ŞENGÖNÜL, İsmail TUNCER
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 161-184
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10505

 16. Original Article
 17. DÜNYA DÜZENİ ve GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  English title is not available [DÜNYA DÜZENİ ve GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER] [Turkish]
  Çınar ÖZEN
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 185-207
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10506

 18. Original Article
 19. TAM ÜYELİK ÖNCESİNDE TÜRK TARIMININ AB TARIMI KARŞISINDA DURUMU VE ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SORUNU
  English title is not available [TAM ÜYELİK ÖNCESİNDE TÜRK TARIMININ AB TARIMI KARŞISINDA DURUMU VE ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SORUNU] [Turkish]
  Fahriye ÖZTÜRK, Hakan Naim ARDOR
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 209-233
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10507

 20. Original Article
 21. ESNEK ÜRETİM SİSTEMİ: İSTİHDAMA ETKİSİ ve TOYOTA ÖRNEĞİ
  The Flexible Production System: Its Effect on Employment and the Case of Toyota [Turkish]
  Umut ÇAKMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 235-253
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10508

 22. Original Article
 23. [Türkçe Başlık Yok]
  THE IMPACT OF SUBSTANCE ADDICTION IN THE FAMILY OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIORS [English]
  Nilüfer Özcan Demir, Demet Ulusoy
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 255-267
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10509Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]