E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2009, Volume: 20, Issue: 73

  Araştırma Makalesi

 1. FİNANSAL KRİZ: KEYNES VE MINSKY
  FINANCIAL CRISIS: KEYNES AND MINSKY [Turkish]
  Nazende ÖZKARAMETE COŞKUN
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 1-12
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10694Cited : 2

 2. KÜRESEL GELİR DAĞILIMINI BELİRLEMEYE YÖNELİK DÜNYA SİSTEMCİ BİR MODEL ÇALIŞMASI VE YÜKSELEN ÇİN OLGUSU
  AN APPLICATION OF A WORLD SYSTEM'S MODEL FOR ASSESSING GLOBAL INCOME DISTRIBUTION AND THE PHENOMENA OF RISING CHINA [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 13-37
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10804

 3. GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10695Cited : 4

 4. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE CO2 EMİSYONU VE GELİR İLİŞKİSİ
  CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION [Turkish]
  Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 55-67
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10696

 5. BOSNA-HERSEK EKONOMİSİ: YOKLUĞUN GÖLGESİNDE KALAN BİR MAKROEKONOMİK İSTİKRAR
  ECONOMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA: A MACROECONOMIC STABILITY UNDER SHADOW OF SCARCITY [Turkish]
  Erhan TÜRBEDAR
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 69-88
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10697