E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA.

Abstract
Given the secrecy that wraps the flows of the GCC countries’ petrodollar surpluses to the United States and the pressures on these countries to spend and recycle more, this study attempts to uncover the direct and reverse causal relationships between the GCC financial accounts and the US current account deficit. It examines whether the GCC petrodollar surpluses are part of the global savings glut (an external factor) that causes the US current account deficit, or on the contrary this deficit is home-grown and the petrodollar savings glut hypothesis does not hold. It particularly focuses on the world’s important oil exporters to find out if the homegrown deficit hypothesis holds for the world’s largest oil consumer. The implications and policy recommendations for this significant source of global external imbalances are provided

Key words: Capital Account; Financial Account; Direct and Reverse CausalityGCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ

Ozet
GCC (Körfez İşbirliği Konseyi) ülkelerinin petrodolar fazlasının ABD’ye akmasının ve bu ülkeler üzerinde söz konusu akışı sağlamaya yönelik baskının gizliliği varsayımı altında bu çalışma, GCC ülkelerinin finansal hesapları ile ABD cari açığı arasındaki nedensellik ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. GCC ülkelerindeki sermaye hesabı fazlalığının, ABD’deki cari açığa sebep olması ve böylece söz konusu açığın uluslararası tasarruf fazlalığından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, ya da açığın tamamen yerel sebeplerden kaynaklandığı ve böylece uluslararası tasarruf hipotezinin yanlış olup olmadığı incelenmektedir. Çalışma ile, özelikle önemli petrol ihracatçısı ülkelere yoğunlaşarak, yerel kaynaklı cari açık iddiasının dünyanın en büyük petrol tüketicisi için doğru olup olmadığı araştırılmaktadır. Çeşitli politika önerileri de çalışmada yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Hesabı; Finansal Hesap; Direkt ve Ters Nedensellik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Shawkat HAMMOUDEH
Articles by Ramazan SARI
Articles by Eisa ALESIA
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA. GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54. doi:10.5455/ey.10695


Web Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA. GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156103 [Access: January 05, 2024]. doi:10.5455/ey.10695


AMA (American Medical Association) Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA. GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54. doi:10.5455/ey.10695Vancouver/ICMJE Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA. GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE. Ekonomik Yaklasim. (2009), [cited January 05, 2024]; 20(73): 39-54. doi:10.5455/ey.10695Harvard Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA (2009) GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 39-54. doi:10.5455/ey.10695Turabian Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA. 2009. GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 39-54. doi:10.5455/ey.10695Chicago Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA. "GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE." Ekonomik Yaklasim 20 (2009), 39-54. doi:10.5455/ey.10695MLA (The Modern Language Association) Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA. "GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE." Ekonomik Yaklasim 20.73 (2009), 39-54. Print. doi:10.5455/ey.10695APA (American Psychological Association) Style

Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA (2009) GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 39-54. doi:10.5455/ey.10695

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]