E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR.

Cited By:11

Abstract
In this study, short term predictions was made by using data on CO2 emissions (1968-2003) caused by Turkey and European Union to get one unit of outcome. Grey model was used in order to make a prediction of CO2 for a four year period. The aim of Grey model is to make contingency analysis, predictions and a decision when there is uncertainty and lack of knowledge. The findings of the analysis results in the relationship between emissions and growth in Turkey and the European Union during the last 35 years is seen as a development contrary. Turkey's income in the period 1968-2003 increased approximately 300 percent. Emission values rose 50 percent for each product value and reached 1.045. European Union’s income increased 157 percent. Emission values decreased 50 percent for each product value and fell to 0.3949.

Key words: Carbon Dioxide (CO2) Emission, (CO2/GDP), GDP, Grey ModelTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE CO2 EMİSYONU VE GELİR İLİŞKİSİ

Ozet
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Avrupa Birliği’nin bir birim GDP elde edebilmesi için ortaya çıkardıkları CO2 emisyon verilerini kullanarak (1968-2003) kısa dönem tahminlerini elde etmektir. Dört yıllık bir dönem için CO2 tahmini yapabilmek amacıyla Grey Model kullanılmıştır. Grey Model, belirsizlik ve bilgi yetersizliğinin bulunduğu ortamlarda, durumsal analiz, tahmin yapmak, karar vermek ve sistemi anlamak üzere kurulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen bulgularda emisyon ve büyüme ilişkisi açısından Türkiye ve Avrupa Birliği’nde son 35 yıllık dönemde iki bölge arasında tersine bir gelişme olduğu görülmektedir. 1968-2003 döneminde Türkiye’de gelirde yaklaşık %300’lük artış olurken, birim hasıla için emisyon değeri de %50 yükselerek 1.045’e ulaşmıştır. Avrupa Birliği’nde ise, gelirde %157 artış olurken, birim hasıla için emisyon değeri %50’lik bir azalmayla 0.3949’e düşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Karbondioksit (CO2) Emisyonu, (CO2/GSYİH), GSYİH, Grey Modeli


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erdoğan KOTİL
Articles by Mehmet ERYİĞİT
Articles by Fatih KONUR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR. [CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 55-67. Turkish. doi:10.5455/ey.10696


Web Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR. [CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156105 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10696


AMA (American Medical Association) Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR. [CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]. Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 55-67. Turkish. doi:10.5455/ey.10696Vancouver/ICMJE Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR. [CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]. Ekonomik Yaklasim. (2009), [cited January 04, 2024]; 20(73): 55-67. Turkish. doi:10.5455/ey.10696Harvard Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR (2009) [CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 55-67. Turkish. doi:10.5455/ey.10696Turabian Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR. 2009. [CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 55-67. Turkish. doi:10.5455/ey.10696Chicago Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR. "[CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]." Ekonomik Yaklasim 20 (2009), 55-67. Turkish. doi:10.5455/ey.10696MLA (The Modern Language Association) Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR. "[CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]." Ekonomik Yaklasim 20.73 (2009), 55-67. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10696APA (American Psychological Association) Style

Erdoğan KOTİL, Mehmet ERYİĞİT, Fatih KONUR (2009) [CO2 EMISSIONS AND GDP RELATIONSHIPS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION]. Ekonomik Yaklasim, 20 (73), 55-67. Turkish. doi:10.5455/ey.10696

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]