E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2014, Volume: 25, Issue: 92

  Araştırma Makalesi

 1. Örgütsel Yeniliğin İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Kullanımına Etkisi: Türkiye Örneği
  The Effect of Organizational Innovation on ICT Adoption of Business Enterprises: The case of Turkey [Turkish]
  Derya Fındık
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 1-17
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35510

 2. Türkiye Ekonomisi İçin ARIMA ve Phillips Eğrisi Modellerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: 1995-2014
  The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014 [Turkish]
  Fahriye Öztürk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 19-53
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35511

 3. Kapasite Raporlarına Göre Ankara Sanayisinin Kümelenme Eğilimleri
  Clustering Tendencies of the Industry in Ankara According To Capacity Reports [Turkish]
  Atilla Yardımcı
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 55-67
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35512Cited : 3

 4. Finansal Kriz Sonrası GIIPS Hazine Bonosu Risk Primi (Spreads) Genişlemesinin Belirleyicileri
  Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis [Turkish]
  Baki Demirel
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 69-86
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35513Cited : 1