E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2014, Volume: 25, Issue: 93

    Araştırma Makalesi

  1. Cinsiyet Temelli Olarak Ayrışmış İşgücü Piyasası ve Çalışma Yaşamı Tercihleri: Türkiye’den Kanıt
    Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey [English]
    Meltem İNCE YENİLMEZ
    Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20
    » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35514

  2. Merkez Bankası Döviz Rezervlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
    Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey [Turkish]
    Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK
    Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 21-38
    » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35515Cited : 5

  3. Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Aktivite: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
    Regional Economic Activity in Turkey: A New Economic Geography Approach [English]
    Mehmet Burak TURGUT
    Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 39-63
    » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35516Cited : 3

  4. Kitap Tanıtımı / Değerlendirmesi

  5. Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
    Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
    Gönül DİNÇER
    Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
    » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35517