E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK.

Cited By:10

Abstract
As known, level of foreign currency reserve gives high mobility to Central Bank in reaching targets of macroeconomics policy, in conducting monetary policy and in sustaining exchange rate regime applied currently. In the last ten years the level of foreign currency reserves of the Central Bank in our country has often been in the subject of disputations and these disputations are still going on. For some people, level of the foreign currency reserves of the Central Bank of Turkey is more than required, for some others it is less than required. In the perspective of these discussions, the purpose of our study is first to econometrically determine the macroeconomic variables that affect the level of foreign currency reserves of the Central Bank of Turkey and to evaluate the effectiveness of the monetary policy of the Central Bank under the light of our findings. The data used in our econometric analysis are quarterly and between the years 2000 and 2013. In the study error correction models were used.

Key words: Foreign currency reserve, Central Bank (of Turkey), foreign currency exchange rate. JEL Classification: E58.Merkez Bankası Döviz Rezervlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği

Ozet
Bilindiği üzere, merkez bankasının döviz rezerv düzeyi, makroekonomik politika hedeflerinin sağlanmasında, para politikasının uygulanmasında ve uygulanan döviz kuru rejiminin sürdürülebilmesinde merkez bankasına yüksek hareket yeteneği sağlamaktadır. Son on yıl içinde ülkemizde merkez bankası döviz rezervlerinin düzeyi sık sık tartışmalara neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Kimilerine göre merkez bankası döviz rezerv düzeyi gereğinden fazla, kimilerine göre de olması gerekenden azdır. Bu çalışmada amaç, yukarıdaki tartışmalar doğrultusunda ülkemizde merkez bankası döviz rezervlerinin düzeyini belirleyen makroekonomik değişkenlerin neler olduğunu ekonometrik yönden tespit etmek ve elde edilen bulgular çerçevesinde genelde merkez bankası para politikasının, özelde döviz kuru politikasının etkinliğini değerlendirmektir. Ekonometrik analizde kullanılan veriler üçer aylık olup, 2000-2013 yıllarını kapsamaktadır. Çalışmada hata düzeltme modelleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Döviz rezervi, Merkez Bankası, döviz kuru. JEL Sınıflaması: E58


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emek Aslı CİNEL
Articles by Nebiye YAMAK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK. [Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 21-38. Turkish. doi:10.5455/ey.35515


Web Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK. [Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=163411 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.35515


AMA (American Medical Association) Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK. [Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 21-38. Turkish. doi:10.5455/ey.35515Vancouver/ICMJE Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK. [Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited January 04, 2024]; 25(93): 21-38. Turkish. doi:10.5455/ey.35515Harvard Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK (2014) [Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 21-38. Turkish. doi:10.5455/ey.35515Turabian Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK. 2014. [Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 21-38. Turkish. doi:10.5455/ey.35515Chicago Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK. "[Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 21-38. Turkish. doi:10.5455/ey.35515MLA (The Modern Language Association) Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK. "[Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 25.93 (2014), 21-38. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35515APA (American Psychological Association) Style

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK (2014) [Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 21-38. Turkish. doi:10.5455/ey.35515

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]