E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2015, Volume: 26, Issue: Special

  Araştırma Makalesi

 1. Sınırları Aşmayan Bir Eşitsizlik İncelemesi: Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital
  A circumscribed treatment of inequality: Capital in the Twenty-First Century [English]
  Cem Somel
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(Special): 1-13
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.36000

 2. İktisadi Düşüncenin İzleğinde Piketty’i Değerlendirmek
  Evaluating Piketty in the Pursuit of Economic Thought [Turkish]
  Gülenay Baş Dinar
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(Special): 15-41
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35702

 3. Piketty’nin Marx’ı ya da 21. Yüzyılın Das Kapitali: Katı Olan Her şey Buharlaşıyor mu?
  Piketty’s Marx or Das Capital for the Twenty First Century: All That is Solid Melts into Air? [Turkish]
  Ahmet Arif Eren
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(Special): 43-69
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35910

 4. Servetin Yoğunlaşması, İktisadi Güç ve Ekonomi İlişkileri: Anglosakson Finansal Hizmetler, Kredi Derecelendirme, Libor ve Media Endüstrilerindeki Oligopolcü Eğilimlerin Pikettyci Açıdan Analizi
  Relations of Concentration of Wealth, Economic Power and Economy: A Pikettian Approach to Oligopolistic Tendencies in Anglo-saxon Financial Services, Credit Rating, Libor and Media Industries [Turkish]
  Ersan Bocutoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(Special): 71-119
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35911