E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2015, Volume: 26, Issue: 94

  Araştırma Makalesi

 1. Uzun Dönem İşsizlik ve Phillips Eğrisi: Türkiye İçin Enflasyon Tahmininin Performans Karşılaştırması
  Long-Term Unemployment and Phillips Curve: Comparison of In-Sample Forecasts of Inflation for Turkey [Turkish]
  İbrahim Tokatlıoğlu, Fahriye Öztürk
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(94): 1-26
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35600

 2. Kendiliğinden Düzende Bilgi Diyalektiği: Friedrich August von Hayek
  The Dialectic of Knowledge in the Spontaneous Order: Friedrich August von Hayek [Turkish]
  Ahmet Arif Eren
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(94): 27-55
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35601Cited : 2

 3. Türkiye İş Gücü Piyasası Dinamiklerinin Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli (SVECM) ile Analizi
  The Analysis of Turkish Labor Market with Structural Vector Error Correction Model (SVECM) [Turkish]
  Zekeriya Yıldırım
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(94): 57-84
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35602

 4. Enflasyon Hedeflemesi: Karşılaştırmalı Ampirik Analiz
  Inflation Targeting: A Comparative Empirical Analysis [English]
  Pınar Kaynak
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(94): 85-119
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35603