E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2015, Volume: 26, Issue: 96

  Araştırma Makalesi

 1. Neoliberalizmin Nomosu: Egemen İktidar İle Biyoiktidar Arasında
  The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower [Turkish]
  Salih Akkanat
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 1-16
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35801

 2. Kurumsal İktisat'ın Dünü, Bugünü, Yarını
  Institutional Economics: The Past, the Present and the Future [Turkish]
  Emre Özçelik, Eyüp Özveren
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 17-57
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35805

 3. Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35901

 4. GELİR DAĞILIMI VE İKTİSADİ BÜYÜME: POST-KEYNESYEN MODELLER VE POLİTİKA ANALİZİ
  Income Distribution and Economic Growth: Post-Keynesian Models and Policy Analysis [Turkish]
  Alpaslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 91-126
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35704Cited : 1