E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2022, Volume: 33, Issue: 123

  Diğer

 1. Kapak ve Ön Sayfalar
  Kapak ve Ön Sayfalar [Turkish]
  Kapak ve Ön Sayfalar
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): i-xxii
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Türkiye’de Kadın İşgücünün ve İşsizliğinin Yapısal Analizi
  Structural Analysis of Women’s Labor Force and Unemployment in Turkey [English]
  Aysun Özen, İlgi Baysan
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 113-145
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.22000

 4. Türkiye için Bilgisayar Destekli Haber Tabanlı Algı Indeksi ve Döviz Kurları Üzerindeki Etkisi
  Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates [English]
  Gökhan Şahin Güneş
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 147-171
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.22001

 5. Türkiye'de Risk Alma Kanalına İlişkin Bir Analiz
  An Analysis of Risk Taking Channel in Turkey [Turkish]
  Hande Kabak
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 173-225
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.22002

 6. Maliye Politikası ve Seçilmiş Makroekonomik Göstergelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması
  The Effect of Fiscal Policy and Selected Macroeconomic Indicators on Human Development Index: The Case for OECD Countries [Turkish]
  ERHAN VICIL , AZİZ KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 227-274
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.22003