E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates

Gökhan Şahin Güneş.

Abstract
This paper, initially, develops an automated system that conducts a content analysis using newspaper coverage to generate a high frequency news-driven sentiment index. The system classifies the news as good, bad, or neutral depending on word frequencies. Then, the study investigates the relationship between the news-based sentiment index and exchange rates in Turkey after controlling for both domestic and foreign macroeconomic fundamentals. The results reveal that US economic announcements drive the value of Turkish Lira whereas the Turkish economic announcements and sentiment index are ineffective. When other financial variables are considered, there is strong evidence that the sentiment index affects the stock market returns. Turkish macroeconomic announcements are insignificant in the stock and bond market specifications. The US announcements affect medium to long-term bond yields.

Key words: Exchange rates, bond returns, stock market, macroeconomic announcements, real-time data, sentiment analysis. JEL classification: F31, E43, E44.Türkiye için Bilgisayar Destekli Haber Tabanlı Algı Indeksi ve Döviz Kurları Üzerindeki Etkisi

Ozet
Bu çalışma, öncelikle, gazete haberleri üzerinde içerik analizi yaparak yüksek frekanslı haber tabanlı bir algı indeksi oluşturan otomatikleştirilmiş bir sistem geliştirmektedir. Bu sistem haberleri kelime sıklığına bağlı olarak iyi, kötü veya nötr olarak sınıflandırmaktadır. İkinci aşamada, çalışma yerel ve yabancı makroekonomik temelleri kontrol ederek Türkiye'deki döviz kurlarıyla haber tabanlı algı indeksi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Sonuçlar Amerikan ekonomik duyurularının Türk Lirası'nın değerini belirlediğini, öte yandan Türkiye ekonomisine ait ekonomik duyurularının ve algı indeksinin etkisiz olduğunu göstermektedir. Diğer finansal değişkenler incelendiğinde, algı indeksinin borsa getirisini etkilediğine dair güçlü bulgular vardır. Türkiye makroekonomik duyuruları borsa ve tahvil piyasası tanımlamalarında etkisizdir. Amerikan duyuruları orta ve uzun vadeli tahvil getirilerini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Döviz kurları, tahvil getirisi, borsa, makroekonomik duyurular, gerçek zamanlı veri, algı analizi. JEL sınıflandırması: F31, E43, E44.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gökhan Şahin Güneş
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gokhan Şahin Guneş. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 147-171. doi:10.5455/ey.22001


Web Style

Gokhan Şahin Guneş. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=90488 [Access: August 17, 2023]. doi:10.5455/ey.22001


AMA (American Medical Association) Style

Gokhan Şahin Guneş. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(123): 147-171. doi:10.5455/ey.22001Vancouver/ICMJE Style

Gokhan Şahin Guneş. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited August 17, 2023]; 33(123): 147-171. doi:10.5455/ey.22001Harvard Style

Gokhan Şahin Guneş (2022) Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 147-171. doi:10.5455/ey.22001Turabian Style

Gokhan Şahin Guneş. 2022. Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 147-171. doi:10.5455/ey.22001Chicago Style

Gokhan Şahin Guneş. "Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 147-171. doi:10.5455/ey.22001MLA (The Modern Language Association) Style

Gokhan Şahin Guneş. "Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates." Ekonomik Yaklasim 33.123 (2022), 147-171. Print. doi:10.5455/ey.22001APA (American Psychological Association) Style

Gokhan Şahin Guneş (2022) Machine-Coded News-Based Sentiment Index for Turkey and its Impact on Exchange Rates. Ekonomik Yaklasim, 33 (123), 147-171. doi:10.5455/ey.22001

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles