E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat EMİKÖNEL.

Abstract
In spite of other economic thoughts in history, endogenous growth theories, which examine the issue of growth from a different perspective, saw R&D expenditures as a significant factor in reducing development differences, ensuring sustainable growth and development, and the resulting technological development. In this context, the study aims to measure the impact and absorptive capacity of cumulative R&D stocks on total factor productivity. In this study, domestic R&D stock and foreign R&D stock were used as dependent variables. As a result of the analysis, it was determined that the domestic R&D stock increased overall factor productivity, while the foreign R&D stock had a lowering effect in the current period.

Key words: R&D Expenditures, Economic Growth, Technology Spillover, Absorptive Capacity, Panel Data Analysis. Jel Codes: C23, L6, O33.Türkiye İmalat Sanayinde Teknoloji Yayılımı ve Özümseme Kapasitesi: 2003-2017 Dönemi

Ozet
Tarihte diğer iktisadi düşüncelere karşın büyüme konusunu farklı bir bakış açısıyla inceleyen içsel büyüme teorileri gelişmişlik farklarının azaltılması, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması için Ar-Ge harcamalarını ve bunun sonucunda elde edilen teknolojik gelişmeyi önemli bir faktör olarak görmüştür. Bu bağlamda çalışma birikimli Ar-Ge stoklarının toplam faktör verimliliği üzerindeki etkisini ve özümseme kapasitesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada yurt içi Ar-Ge stoğu ve yabancı Ar-Ge stoğu bağımlı değişkenler olarak kullanılmıştır. Analiz sonucunda yurt içi Ar-Ge stoğunun toplam faktör verimliliğini artırdığı belirlenirken yabancı Ar-Ge stoğunun cari dönemde düşürücü etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları, Ekonomik Büyüme, ,Teknoloji Yayılımı, Özümseme Kapasitesi, Panel Veri Analizi. Jel Kodları: C23, L6, O33. Jel Kodları: C23, L6, O33


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim TOKATLIOĞLU
Articles by Murat EMİKÖNEL
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

TOKATLIOĞLU , EMİKONEL M. [Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 161-183. Turkish. doi:10.5455/ey.17017


Web Style

TOKATLIOĞLU , EMİKONEL M. [Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=106365 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.17017


AMA (American Medical Association) Style

TOKATLIOĞLU , EMİKONEL M. [Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 161-183. Turkish. doi:10.5455/ey.17017Vancouver/ICMJE Style

TOKATLIOĞLU , EMİKONEL M. [Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited August 17, 2023]; 31(115): 161-183. Turkish. doi:10.5455/ey.17017Harvard Style

TOKATLIOĞLU, . & EMİKONEL, . M. (2020) [Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 161-183. Turkish. doi:10.5455/ey.17017Turabian Style

TOKATLIOĞLU, İbrahim, and Murat EMİKONEL. 2020. [Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 161-183. Turkish. doi:10.5455/ey.17017Chicago Style

TOKATLIOĞLU, İbrahim, and Murat EMİKONEL. "[Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 161-183. Turkish. doi:10.5455/ey.17017MLA (The Modern Language Association) Style

TOKATLIOĞLU, İbrahim, and Murat EMİKONEL. "[Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]." Ekonomik Yaklasim 31.115 (2020), 161-183. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17017APA (American Psychological Association) Style

TOKATLIOĞLU, . & EMİKONEL, . M. (2020) [Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period]. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 161-183. Turkish. doi:10.5455/ey.17017

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles