E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers

Arda ULUDAĞ, Gül İpek TUNÇ.

Abstract
This study analyzes the interaction of carbon prices in the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) with other possible determinants. In the study, the relationship of carbon prices with the indicative variables related to industrial production, economic expectations, weather conditions and fossil fuels has been discussed within the framework of ARDL (autoregressive distributed lag) co-integration method. Both the short-term and long-term relationships of this interaction have been put forward. In addition, the causality relationship among the variables is presented by adopting the Toda-Yamamoto Granger Non-Causality test approach. The most important feature that differentiates this study from its peers is the inclusion of the effects of the Paris Agreement and following two years into the analysis. In this way, all the building blocks of the international climate change regimes can be handled together and an adequate timeframe to see the effects of regime changes can be captured clearly. From the empirical analysis it is found that short-run and long-run determinants of emission allowance prices differ. In the short-run economic sentiment and itself affect the emission allowance prices negatively while one month lagged heating degree day affect them positively. In the long-run coal price and industrial production index affect the prices positively and natural gas price affects emission allowance prices in negative direction.

Key words: EU ETS; Emission Trading; Climate Change; Carbon Pricing, ARDL, Toda-Yamamoto Granger Non-Causality test. JEL Code: C50, H23.Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Belirleyicileri

Ozet
Bu çalışma, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sisteminde (AB ETS) piyasa koşullarında belirlenen fiyatların diğer makroekonomik değişkenlerle olan etkileşimini incelemektedir. Çalışmada karbon fiyatlarının başta fosil yakıtlar olmak üzere, sanayi üretimi, ekonomik beklentiler, hava koşulları ve hisse senedi piyasalarına ilişkin gösterge niteliğindeki değişkenlerle olan ilişkisi ARDL (otoregresif dağıtılmış gecikme modeli) eşbütünleşme yöntemi çerçevesinde tartışılmıştır. Bu etkileşimin uzun ve kısa vadeli ilişkisi ortaya konulmuştur. Çalışmada ayrıca, Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Analizi yaklaşımı benimsenerek değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi sunulmuştur. Bu çalışmayı daha öncekilerden farklılaştıran en önemli belirleyici Paris Anlaşmasının ve onu izleyen yılların etkilerinin analize dahil edilmesidir. Böylece uluslararası iklim değişikliği rejimlerinin tüm yapı taşları bütünsel şekilde ele alınabilmektedir. Model sonuçlarına göre, emisyon permi fiyatları ve değişkenler arasında hem kısa hem de uzun vadede bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bağlamda kısa dönemde, iki ay önce gerçekleşen ekonomik beklentilerin ve bir önceki dönem emisyon permi fiyatlarının bugünkü fiyatlarını olumsuz etkilediği, bir dönem önceki hava koşullarına ilişkin gösterge olarak modele dahil edilen Avrupa’da binaların ısınma ihtiyacı endeksi değerlerinin ise bugünkü emisyon permi fiyatlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Öte yandan uzun vadede, kömür fiyatları ve sanayi üretim endeksi, emisyon permi fiyatlarını olumlu yönde etkilerken, doğal gaz fiyatları emisyon permi fiyatlarını ters yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi, Emisyon Ticareti, İklim Değişikliği, Karbon Fiyatlandırma, ARDL, Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Analizi. JEL Kodu: C50, H23.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Arda ULUDAĞ
Articles by Gül İpek TUNÇ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

ULUDAĞ A, TUNC G. The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 127-159. doi:10.5455/ey.17012


Web Style

ULUDAĞ A, TUNC G. The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=86534 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.17012


AMA (American Medical Association) Style

ULUDAĞ A, TUNC G. The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 127-159. doi:10.5455/ey.17012Vancouver/ICMJE Style

ULUDAĞ A, TUNC G. The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited January 03, 2024]; 31(115): 127-159. doi:10.5455/ey.17012Harvard Style

ULUDAĞ, A. & TUNC, . G. . (2020) The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 127-159. doi:10.5455/ey.17012Turabian Style

ULUDAĞ, Arda, and Gul İpek TUNC. 2020. The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 127-159. doi:10.5455/ey.17012Chicago Style

ULUDAĞ, Arda, and Gul İpek TUNC. "The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 127-159. doi:10.5455/ey.17012MLA (The Modern Language Association) Style

ULUDAĞ, Arda, and Gul İpek TUNC. "The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers." Ekonomik Yaklasim 31.115 (2020), 127-159. Print. doi:10.5455/ey.17012APA (American Psychological Association) Style

ULUDAĞ, A. & TUNC, . G. . (2020) The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers. Ekonomik Yaklasim, 31 (115), 127-159. doi:10.5455/ey.17012

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]