E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework

Yunus Emre Ülkü, Şenay Açıkgöz.

Abstract
Although the relationship between taxation and general economic activities and economic growth is frequently studied, the results, in general, differ depending on the country, the time period, the tax structure, whether it is based on a model and the estimation method used. This study examines the effects of the tax structure on labor productivity based on a Cobb-Douglas type production function under the assumption of Harrod-neutral technological progress by using unrestricted and restricted error correction models The estimates for the period 1980-2017 in the case of Turkey show that the long term elasticities of the labor productivity with respect to the tax structure indicators are significantly positive but mostly inelastic. Taxation firstly increases the labor productivity growth and decreases it in the short-run irrespective of the tax structure indicators. The results also show that there is no strong evidence on a causal relationship from the tax structure indicators to economic growth.

Key words: Tax Structure; Fiscal Policy; Economic Growth; Bounds Testing; ARDL, Causality. JEL Codes: C22, E62, H20, H30.Türkiye’de Vergi Yapısı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi için Üretim Fonksiyonu Çerçevesinde Bir İnceleme

Ozet
Vergilendirme ile genel ekonomik faaliyetler ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki sıklıkla incelenen bir konu olmakla birlikte elde edilen sonuçlar, genellikle ülkeye, zaman dönemine, vergi yapısına, bir modele dayalı olup olmamasına ve kullanılan tahmin yöntemine göre farklılık göstermektedir. Bu çalışma, Harrod-nötr teknolojik gelişme varsayımı altında Cobb-Douglas tipi bir üretim fonksiyonundan hareketle vergi yapısının işgücü verimliliği üzerindeki etkilerini kısıtlanmamış ve kısıtlanmış hata düzeltme modelleri çerçevesinde incelemektedir. Türkiye örneğinde 1980-2017 dönemi için elde edilen tahmin sonuçlarına göre, işgücü verimliliğinin vergi yapısı göstergelerine göre uzun dönem esneklikleri istatistik bakımdan anlamlı, pozitif ancak az esnektir. Vergilendirme, kısa dönemde vergi yapısı göstergelerine bağlı olmaksızın işgücü verimliliği büyümesini önce arttırmakta, daha sonra azaltmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, vergi yapısı göstergelerinden iktisadi büyümeye doğru kuvvetli bir nedensel ilişkiden söz edilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Yapısı; Maliye Politikası; Ekonomik Büyüme; Sınırlar Sınaması; ARDL; Nedensellik. JEL Kodları: C22, E60, H20, H30.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yunus Emre Ülkü
Articles by Şenay Açıkgöz
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ulku YE, Acıkgoz . [A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 251-299. Turkish. doi:10.5455/ey.17103


Web Style

Ulku YE, Acıkgoz . [A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=107620 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17103


AMA (American Medical Association) Style

Ulku YE, Acıkgoz . [A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 251-299. Turkish. doi:10.5455/ey.17103Vancouver/ICMJE Style

Ulku YE, Acıkgoz . [A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited January 04, 2024]; 31(116): 251-299. Turkish. doi:10.5455/ey.17103Harvard Style

Ulku, Y. E. & Acıkgoz, . . (2020) [A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 251-299. Turkish. doi:10.5455/ey.17103Turabian Style

Ulku, Yunus Emre, and Şenay Acıkgoz. 2020. [A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 251-299. Turkish. doi:10.5455/ey.17103Chicago Style

Ulku, Yunus Emre, and Şenay Acıkgoz. "[A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 251-299. Turkish. doi:10.5455/ey.17103MLA (The Modern Language Association) Style

Ulku, Yunus Emre, and Şenay Acıkgoz. "[A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]." Ekonomik Yaklasim 31.116 (2020), 251-299. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17103APA (American Psychological Association) Style

Ulku, Y. E. & Acıkgoz, . . (2020) [A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 251-299. Turkish. doi:10.5455/ey.17103

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]