E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case

Muhammed Hasan YÜCEL, Zafer ÇALIŞKAN.

Abstract
Agriculture has a very important place at the point of feeding the population itself. With the development of Agriculture, humanity continues its progress. Soil fertility enhancing planting, spraying, fertilizing methods, the mechanization of agriculture, high-yield hybrid seeds has provided to be sufficient to meet the food needs of the population in agricultural production. Especially it was dramatically saving time and effort with mechanization. Excess labor occurred in the agricultural sector has created the phenomenon of migration from rural to urban glides to other sectors. In this study, the efficiency of mechanization in agriculture and agricultural production in Turkey, is being investigated its impact on agricultural employment. In this context, 2009Q1-2018Q2 period between the level of mechanization in Turkey, the number of employed in the agricultural sector, agricultural Gross Domestic Product values and the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model analysis was performed with statistical data on agricultural land in the same period. The findings of this study show that there is a significant relationship between the level of mechanization in agriculture and the rate of agricultural employment in the long run. Another result is the effect of productivity on agricultural employment. According to findings, there was no long-run relationship between productivity and agricultural employment. However, productivity in the short run affects the rate of agricultural employment. Finally, it is observed that the average income affects the employment rate negatively in long run in agriculture sector in Turkey.

Key words: Tarımsal İstihdam, Tarımda Makineleşme, Tarımsal Verimlilik, ARDL. Q10, E24. Employment, Mechanization in Agriculture, Agricultural Productivity, ARDL. Q10, E24.Tarımda Verimlilik ve Makineleşmenin Tarımsal İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Ozet
Tarım nüfusun kendini besleme noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Tarımın gelişimi ile beraber insanlık ilerlemesini devam ettirebilmektedir. Toprak verimliliğini arttırıcı ekim, ilaçlama ve gübreleme yöntemleri, tarımın mekanizasyonu ve yüksek verimli hibrit tohumlar tarımsal üretimin nüfusun gıda ihtiyacını karşılamada yeterli olmasını sağlamıştır. Özellikle mekanizasyon ile birlikte zamandan ve emekten büyük oranda tasarruf edilmiştir. Tarım sektöründe meydana gelen fazla işgücü diğer sektörlere kayarak kırdan kente göç olgusunu yaratmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de tarımda makineleşmenin ve tarımsal üretimde verimliliğin, tarım istihdamı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’deki 2009Q1-2018Q2 dönemleri arasındaki mekanizasyon düzeyi, tarım sektöründeki istihdam sayıları, tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerleri ve aynı dönemdeki tarım alanı istatistiki verileri ile ARDL analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre, tarımdaki makineleşme düzeyi ile uzun vadede tarımsal istihdam oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer bir sonuç ise verimliliğin tarımsal istihdam üzerindeki etkisidir. Bulgulara göre, verimlilik ile tarımsal istihdam arasında uzun vadeli bir ilişki yoktur. Ancak, kısa vadede verimlilik tarımsal istihdam oranını etkilemektedir. Son olarak, Türkiye'de tarım sektöründe ortalama gelirin istihdam oranını uzun vadede olumsuz etkilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal İstihdam, Tarımda Makineleşme, Tarımsal Verimlilik, ARDL. Q10, E24.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Muhammed Hasan YÜCEL
Articles by Zafer ÇALIŞKAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

YUCEL MH, CALIŞKAN Z. [The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 525-554. Turkish. doi:10.5455/ey.17303


Web Style

YUCEL MH, CALIŞKAN Z. [The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=125953 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17303


AMA (American Medical Association) Style

YUCEL MH, CALIŞKAN Z. [The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 525-554. Turkish. doi:10.5455/ey.17303Vancouver/ICMJE Style

YUCEL MH, CALIŞKAN Z. [The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited January 03, 2024]; 31(117): 525-554. Turkish. doi:10.5455/ey.17303Harvard Style

YUCEL, M. H. & CALIŞKAN, . Z. (2020) [The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 525-554. Turkish. doi:10.5455/ey.17303Turabian Style

YUCEL, Muhammed Hasan, and Zafer CALIŞKAN. 2020. [The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 525-554. Turkish. doi:10.5455/ey.17303Chicago Style

YUCEL, Muhammed Hasan, and Zafer CALIŞKAN. "[The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 525-554. Turkish. doi:10.5455/ey.17303MLA (The Modern Language Association) Style

YUCEL, Muhammed Hasan, and Zafer CALIŞKAN. "[The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]." Ekonomik Yaklasim 31.117 (2020), 525-554. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17303APA (American Psychological Association) Style

YUCEL, M. H. & CALIŞKAN, . Z. (2020) [The Impact of Agricultural Productivity and Mechanization on Agricultural Employment: Turkey Case]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 525-554. Turkish. doi:10.5455/ey.17303

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]