E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach

Mesut KAÇANOĞLU.

Cited By:1

Abstract
The traditional development economics that emerged after the Second World War explained development with quantitative variables such as income or growth. In the neoliberal development policies after 1980, it was assumed that development would occur spontaneously by removing the barriers to the market. Amartya Sen approaches development economics differently from both traditional and neoliberal understandings. Sen criticizes the way development is handled by quantitative changes such as income growth and growth in traditional development economics, and defines development as the expansion of capabilities/freedoms. His criticisms of traditional development economics have led to the questioning of dominant theories and their loss of importance. As a result of these criticisms and the new concepts he developed, Sen's understanding of development has been discussed or criticized in different forms by different groups and schools. Thus, the advantages or difficulties of the understanding of development were tried to be made clear. Applicability of the capability approach, what the capability list should content, and also how Sen handle the concepts of freedom, democracy and power have been criticized. The purpose of this study is to investigate the extent to which Sen differ from traditional development economics and whether he offers a viable alternative in the light of the criticisms directed to Sen's understanding of development.

Key words: Keywords: Amartya Sen, Capability Approach, Freedom, Democracy, Power. JEL Codes: O10, I30, A13Amartya Sen’in Kalkınma Anlayışına Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir Değerlendirme

Ozet
İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan geleneksel kalkınma iktisadı kalkınmayı gelir ya da büyüme gibi niceliksel değişkenlerle açıklamıştır. 1980 sonrasında neoliberal kalkınma politikalarında ise piyasanın önündeki engellerin kaldırılmasıyla kalkınmanın kendiliğinden gerçekleşeceği varsayılmıştır. Amartya Sen, kalkınma iktisadına hem geleneksel hem de neoliberal anlayışlardan farklı yaklaşmaktadır. Sen, kalkınmanın geleneksel kalkınma iktisadında gelir artışı ve büyüme gibi niceliksel değişimlerle ele alınmasını eleştirmekte ve kalkınmayı yetkinliklerin/özgürlüklerin genişletilmesi olarak tanımlamaktadır. Geleneksel kalkınma iktisadına yönelttiği eleştiriler, egemen konumdaki teorilerin sorgulanmalarına ve önemlerini yitirmelerine neden olmuştur. Bu eleştirileri ve geliştirdiği yeni kavramlar sonucunda Sen’in kalkınma anlayışı, farklı kesimlerce ve farklı ekollerce, farklı biçimlerde ele alınmış, geliştirilmiş, tartışılmış veya eleştirilmiştir. Böylece kalkınma anlayışının avantajları ya da zorlukları açık hale getirilmeye çalışılmıştır. Yetkinlik yaklaşımının uygulanabilirliği, yetkinlik listesinin neleri kapması gerektiği, kalkınma anlayışının bireysel ya da toplumsal olup olmaması ve ayrıca Sen’in özgürlük, demokrasi ve iktidar kavramlarını nasıl ele aldığı eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Sen’in kalkınma anlayışına yöneltilen eleştiriler ışığında Sen’in geleneksel kalkınma iktisadından ne ölçüde farklılaştığının ve uygulanabilir bir alternatif sunup sunmadığının araştırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Amartya Sen, Yetkinlik Yaklaşımı, Özgürlük, Demokrasi, İktidar. Jel Kodları: O10, I30, A13


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mesut KAÇANOĞLU
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mesut KACANOĞLU. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100


Web Style

Mesut KACANOĞLU. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=115149 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17100


AMA (American Medical Association) Style

Mesut KACANOĞLU. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100Vancouver/ICMJE Style

Mesut KACANOĞLU. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited January 04, 2024]; 31(117): 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100Harvard Style

Mesut KACANOĞLU (2020) [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100Turabian Style

Mesut KACANOĞLU. 2020. [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100Chicago Style

Mesut KACANOĞLU. "[An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100MLA (The Modern Language Association) Style

Mesut KACANOĞLU. "[An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]." Ekonomik Yaklasim 31.117 (2020), 483-524. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17100APA (American Psychological Association) Style

Mesut KACANOĞLU (2020) [An Evaluation on The Criticism of Amartya Sen's Development Approach]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 483-524. Turkish. doi:10.5455/ey.17100

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]