E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006

MERTER MERT.

Abstract
The aim of this study is to investigate the sources of growth in Turkey during the period 1923-2006. In the study, by constructing a Vector Autoregressive (VAR) model and using growth accounting method, i) the part of the output growth per employment resulting from capital accumulation and ii) the part that cannot be explained by capital accumulation, that is, the part resulting from the increase in productivity, are calculated. According to the findings of the study, unlike previous studies regarding Turkey it was made following three assessments: i) Output elasticity of capital is between 0.14 and 0.19, approximately, in Turkey. ii) Turkey's economic growth stemmed mainly from technological progress or productivity growth of workers rather than capital accumulation. iii) The contribution of capital per output growth is negative throughout the period and in some sub-periods. When sub-periods, are analyzed except for 1953-1963, the contribution of the productivity growth of the workers is greater than the contribution of capital per output growth. In periods when the contribution of capital per output growth was higher than in other periods, the economy grew at a smaller rate. The reasons for these different results obtained in the study were discussed. Findings of the study point out the importance of policies to raise the rate of growth of productivity of workers in Turkey.

Key words: Development, Growth, Growth Accounting, Sources of Growth, Economic History of Turkey. JEL Codes: O47, O53.Türkiye’de Büyümenin Kaynakları: 1923-2006

Ozet
Bu çalışmanın amacı 1923-2006 döneminde Türkiye’de büyümenin kaynaklarını araştırmaktır. Çalışmada Vektör Otoregresyon (VAR) modeli kurgulanarak ve büyüme muhasebesi kullanılarak, istihdam başına hâsıla büyümesinin i) sermaye birikiminden kaynaklanan kısmı ve ii) sermaye birikimi ile açıklanamayan kısmı yani verimlilik artışından kaynaklanan kısmı hesaplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, Türkiye’ye ilişkin önceki çalışmalardan farklı olarak şu üç tespit yapılmıştır: i) Türkiye’de hâsılanın sermaye esnekliği yaklaşık 0,14-0,19 arasındadır. ii) Türkiye’de büyüme sermaye birikiminden ziyade teknolojik gelişmeden veya istihdam edilenlerin üretkenlik büyümesinden kaynaklanmıştır. iii) Dönemin bütününde ve bazı alt dönemlerde hâsıla başına sermaye büyümesinin katkısı negatiftir. Alt dönemler itibariyle incelendiğinde, 1953-1963 hariç olmak üzere istihdam edilenlerin üretkenlik büyümesinin katkısı hâsıla başına sermaye büyümesinin katkısından büyüktür. Hâsıla başına sermaye büyümesinin katkısının başka dönemlere göre yüksek olduğu dönemlerde, ekonomi daha küçük oranda büyümüştür. Çalışmada elde edilen bu farklı sonuçların nedenleri tartışılmıştır. Çalışma, Türkiye’de istihdam edilenlerin üretkenlik artış hızını yükseltecek politikaların önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Büyüme, Büyüme Muhasebesi, Büyümenin Kaynakları, Türkiye İktisat Tarihi. JEL Kodları: O47, O53.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by MERTER MERT
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

MERTER MERT. [Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 445-481. Turkish. doi:10.5455/ey.17302


Web Style

MERTER MERT. [Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=133951 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.17302


AMA (American Medical Association) Style

MERTER MERT. [Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 445-481. Turkish. doi:10.5455/ey.17302Vancouver/ICMJE Style

MERTER MERT. [Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited August 17, 2023]; 31(117): 445-481. Turkish. doi:10.5455/ey.17302Harvard Style

MERTER MERT (2020) [Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 445-481. Turkish. doi:10.5455/ey.17302Turabian Style

MERTER MERT. 2020. [Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 445-481. Turkish. doi:10.5455/ey.17302Chicago Style

MERTER MERT. "[Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 445-481. Turkish. doi:10.5455/ey.17302MLA (The Modern Language Association) Style

MERTER MERT. "[Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]." Ekonomik Yaklasim 31.117 (2020), 445-481. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17302APA (American Psychological Association) Style

MERTER MERT (2020) [Sources of Economic Growth in Turkey: 1923-2006]. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 445-481. Turkish. doi:10.5455/ey.17302

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles