E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM

Burcu Özgün, Pınar Derin-Güre.

Abstract
Using a dynamic life cycle simulation model, this study aims to find macroeconomic effects of a flat tax reform for Turkish economy. Flat tax system removes all current tax rates and taxes all sources of income at the same rate by expensing the invest- ments in the year they are made. Although this is a simple tax system, the model projects significant increase in output as well as an increase in welfare by shifting from the graduated tax system to the flat tax.

Key words: Life-cycle Simulation, Computable General-Equilibrium Simulation, Over- lapping Generations Model, Flat Tax Reform, Turkish Tax SystemTürkiye İçin Bir Vergi Reformu Önerisi: Düz Vergi Sistemi

Ozet
Dinamik bir yaşam döngüsü simülasyon modeli kullanan bu çalışma, Türkiye ekonomisi için düz bir vergi reformunun makroekonomik etkilerini bulmayı amaçlamaktadır. Düz vergi sistemi, tüm cari vergi oranlarını ortadan kaldırır ve tüm gelir kaynaklarını aynı oranda vergilendirerek yatırımları yapıldıkları yıl içinde değerlendirir. Bu basit bir vergi sistemi olmasına rağmen, model, kademeli vergi sisteminden sabit vergiye geçerek çıktıda önemli bir artış ve refahta bir artış öngörüyormektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Döngüsü Modeli, Ardışık Nesiller Analizi, Düz Vergi Reformu, Türk Vergi Sistemi. JEL Kodları: D91, E27, H20, H30.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burcu Özgün
Articles by Pınar Derin-Güre
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

BO, Derin-Gure P. A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 417-443. doi:10.5455/ey.17301


Web Style

BO, Derin-Gure P. A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=8493 [Access: August 17, 2023]. doi:10.5455/ey.17301


AMA (American Medical Association) Style

BO, Derin-Gure P. A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(117): 417-443. doi:10.5455/ey.17301Vancouver/ICMJE Style

BO, Derin-Gure P. A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited August 17, 2023]; 31(117): 417-443. doi:10.5455/ey.17301Harvard Style

, B. O. & Derin-Gure, . P. (2020) A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 417-443. doi:10.5455/ey.17301Turabian Style

, Burcu Ozgun, and Pınar Derin-Gure. 2020. A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 417-443. doi:10.5455/ey.17301Chicago Style

, Burcu Ozgun, and Pınar Derin-Gure. "A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 417-443. doi:10.5455/ey.17301MLA (The Modern Language Association) Style

, Burcu Ozgun, and Pınar Derin-Gure. "A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM." Ekonomik Yaklasim 31.117 (2020), 417-443. Print. doi:10.5455/ey.17301APA (American Psychological Association) Style

, B. O. & Derin-Gure, . P. (2020) A TAX REFORM PROPOSAL FOR TURKEY: FLAT TAX SYSTEM. Ekonomik Yaklasim, 31 (117), 417-443. doi:10.5455/ey.17301

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles