E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case

Müzeyyen Merve Şerifoğlu.

Abstract
In this paper, the effect of loans from Brazilian Development Bank (BNDES) on economic growth is evaluated from different aspects: total loans, loans by maturity, sectorial distribution of loans and loans by currency. FMOLS, DOLS and CCR methods are applied for 2002q1-2022q3 periods. Then, the paper also uses OLS estimation method to check the results. The findings show that total loans have a positive effect on economic growth. Additionally, different types of loans are positively related to economic growth, as well. So, National Development Banks (NDBs) may be the most important tool to stimulate economic growth through different types of loans.

Key words: National Development Banks, Economic Growth, Brazilian Development Bank (BNDES), Loans. JEL Codes: O20, O11, O19.Ulusal Kalkınma Bankalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: BNDES Örneği

Ozet
Bu makalede, Brezilya Kalkınma Bankası’nın (BNDES) sağladığı kredilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi toplam krediler, vadeye göre krediler, kredilerin sektörel dağılımı ve kredilerin para birimi cinsinden dağılımı olmak üzere farklı açılardan değerlendirilmiştir. 2002q1-2022q3 dönemleri için FMOLS, DOLS ve CCR metotları uygulanmıştır. Sonrasında, sonuçları kontrol etmek için OLS tahmin yöntemi de kullanılmıştır. Sonuçlar toplam kredilerin ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, farklı kredi türleri de ekonomik büyümeyi pozitif etkilemektedir. Dolayısıyla, ulusal kalkınma bankaları farklı krediler aracılığıyla ekonomik büyümeyi teşvik etmede önemli bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Ulusal Kalkınma Bankaları, Ekonomik Büyüme, Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES), Krediler. JEL Kodları: O20, O11, O19.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Müzeyyen Merve Şerifoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu. The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(127): 219-238. doi:10.5455/ey.27000


Web Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu. The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=138077 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.27000


AMA (American Medical Association) Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu. The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(127): 219-238. doi:10.5455/ey.27000Vancouver/ICMJE Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu. The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 03, 2024]; 34(127): 219-238. doi:10.5455/ey.27000Harvard Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu (2023) The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 219-238. doi:10.5455/ey.27000Turabian Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu. 2023. The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 219-238. doi:10.5455/ey.27000Chicago Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu. "The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 219-238. doi:10.5455/ey.27000MLA (The Modern Language Association) Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu. "The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case." Ekonomik Yaklasim 34.127 (2023), 219-238. Print. doi:10.5455/ey.27000APA (American Psychological Association) Style

Muzeyyen Merve Şerifoğlu (2023) The Role of National Development Banks on Economic Growth: BNDES Case. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 219-238. doi:10.5455/ey.27000

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]