E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries

Fatma Muazzez Utku İsmihan.

Abstract
This paper aims to investigate the role of knowledge in the economic growth convergence of the OECD member countries during the 1995-2011 period, by utilizing the production function approach. In our augmented production function framework, in addition to human capital, we consider other important channels of knowledge (R&D, trade and ICTs) to understand how knowledge contributes to the growth performance and growth convergence of the OECD countries. Furthermore, in contrast to most of the existing studies which used traditional panel data analysis, this study utilizes dynamic panel data techniques. This approach enables us to utilize the long-run information in the data and hence gives us the possibility to analyze the impact of knowledge indicators on economic growth by focusing on equilibrium relations over a longer time horizon. The empirical results suggest a positive impact of knowledge indicators on the economic growth performances of OECD countries and that there is convergence to a common long-run equilibrium in OECD.

Key words: Economic growth, knowledge, productivity, OECD and pooled mean group analysis. JEL Codes: O10, O30, C23.Bilgi ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Dinamik Panek Veri Analizi

Ozet
Bu makale, 1995-2011 döneminde bilginin OECD üyesi ülkelerinin ekonomik büyüme yakınsaması üzerindeki rolünü üretim fonksiyonu yaklaşımından yararlanarak araştırmayı amaçlamaktadır. Genişletilmiş üretim fonksiyonu ile bilginin OECD ülkelerinin büyüme performansına ve büyüme yakınsamasına nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için, insan sermayesinin yanı sıra diğer önemli bilgi kanallarını da (Ar-Ge, ticaret ve BİT) dikkate alıyoruz. Ayrıca, geleneksel panel veri analizini kullanan mevcut çalışmaların çoğunun aksine, bu çalışmada dinamik panel veri teknikleri kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, verilerdeki uzun vadeli bilgileri kullanarak bilgi göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini daha uzun bir zaman diliminde denge ilişkilerine odaklanarak analiz etme imkanı sağlamaktadır. Ampirik sonuçlar, bilgi göstergelerinin OECD ülkelerinin ekonomik büyüme performansları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve OECD'de uzun vadede ortak bir dengeye doğru yakınsama olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, bilgi, verimlilik, OECD ve havuzlanmış ortalama grup analizi. JEL Kodları: O10, O30, C23.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatma Muazzez Utku İsmihan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan. Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(127): 199-218. doi:10.5455/ey.27001


Web Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan. Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=154253 [Access: January 05, 2024]. doi:10.5455/ey.27001


AMA (American Medical Association) Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan. Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(127): 199-218. doi:10.5455/ey.27001Vancouver/ICMJE Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan. Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 05, 2024]; 34(127): 199-218. doi:10.5455/ey.27001Harvard Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan (2023) Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 199-218. doi:10.5455/ey.27001Turabian Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan. 2023. Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 199-218. doi:10.5455/ey.27001Chicago Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan. "Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 199-218. doi:10.5455/ey.27001MLA (The Modern Language Association) Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan. "Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries." Ekonomik Yaklasim 34.127 (2023), 199-218. Print. doi:10.5455/ey.27001APA (American Psychological Association) Style

Fatma Muazzez Utku İsmihan (2023) Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries. Ekonomik Yaklasim, 34 (127), 199-218. doi:10.5455/ey.27001

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]