E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries

Erkan ERDİL, Burak KARAGÖL.

Cited By:2

Abstract
This paper investigates the economic effects of the ICT revolution. In this regard, economic impacts of ICT are evaluated by touching various segments of social and economic spheres that are deeply affected by the ICT revolution. Further, we present summary of a comprehensive survey of previous studies in the literature on the relationship between economic growth and ICT. Then, we examine the ICT sector in OECD area in general and specifically in Turkey. Depending on the results of all these attempts, we propose some policy suggestions for Turkey.

Key words: ICT, economic growth, Turkey, OECD. JEL Classification: O30, O38.Türkiye ve Diğer OECD Üyesi Ülkelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ekonomisi

Ozet
Bu makale, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan önemli gelişmelerin ekonomik etkilerini incelemektedir. Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik etkileri ekonomik ve sosyal açılardan ele alınmıştır. Ayrıca, alan yazınında ekonomik büyüme ile bilgi ve iletişim teknolojileri arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmaların kapsamlı bir taramasına ait özet bilgiler sunulmuştur. Daha sonra, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün OECD üyesi ülkelerdeki ve özellikle de Türkiye’deki durumu analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında konuyla ilgili olarak Türkiye için çeşitli politika önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonomik büyüme, Türkiye, OECD. JEL Sınıflandırması: O30, O38.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erkan ERDİL
Articles by Burak KARAGÖL
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL. Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 1-22. doi:10.5455/ey.34100


Web Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL. Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=150881 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.34100


AMA (American Medical Association) Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL. Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 1-22. doi:10.5455/ey.34100Vancouver/ICMJE Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL. Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 03, 2024]; 23(85): 1-22. doi:10.5455/ey.34100Harvard Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL (2012) Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 1-22. doi:10.5455/ey.34100Turabian Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL. 2012. Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 1-22. doi:10.5455/ey.34100Chicago Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL. "Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 1-22. doi:10.5455/ey.34100MLA (The Modern Language Association) Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL. "Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries." Ekonomik Yaklasim 23.85 (2012), 1-22. Print. doi:10.5455/ey.34100APA (American Psychological Association) Style

Erkan ERDİL, Burak KARAGOL (2012) Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 1-22. doi:10.5455/ey.34100

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]