E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


GIIPS in the Sovereign Debt Crisis

Belgin AKÇAY.

Cited By:3

Abstract
Finance and financial markets were at the heart of the global economic crisis that began in August 2007. 2010 has seen the transformation of the global financial crisis into a sovereign debt crisis in the Eurozone. Starting from Greece, the debt crisis has put intense pressure on the bonds of other Eurozone countries, most notably Ireland, Portugal and Spain. Thus he Greek problem has become an Eurozone-wide problem. The crisis has hit these countries with large public deficits and debts. It also happens that they have undergone increasingly large current account deficits. Another feature of these countries has been their inflation rates, which have exceeded those in the rest of the Eurozone. All crisis countries have experienced a strong domestic demand shock. This shock, in turn, may have different causes. In Greece and Portugal fiscal policy has been mostly easy during this period along with credit boom. Ireland and Spain have undergone a credit boom and housing price bubble; when the bubble burst, both countries have had to bail banks out. In all these cases, the real exchange rate appreciation and the current deficits appear as consequences of these shocks.

Key words: Eurozone, GIIPS, sovereign debt crisis. JEL Classificaton: C45, F32, C45, E52, E61, H63BORÇ KRİZİNDEKİ GIIPS

Ozet
2007 Ağustos ayında başlayan küresel ekonomik krizin odak noktası, finans ve finansal piyasalardır. 2010 yılında ise, küresel finansal kriz, Avro Bölgesinde devlet borç krizine dönüşmüştür. Yunanistan’dan başlayarak, borç krizi diğer Avro Bölgesi ülkelerinin (özellikle İrlanda, Portekiz ve İspanya) kamu kağıtları üzerinde yoğun baskı yaratmıştır. Böylece Yunanistan’ın sorunları Avro Bölgesini saran bir krize dönüşmüştür. Kriz, bu ülkeleri yüksek bütçe açıkları ve kamu borcu ile vurmuştur. Yine hızla artan cari açık düzeyine ve Avro Bölgesi ortalamasının üzerinde enflasyon oranlarına sahip olan kriz ülkeleri, önce güçlü talep şoku yaşamışlardır. Bu talep şokunun kaynakları ise, kriz ülkeleri arasında farklılık göstermektedir. Kırılgan ekonomik yapıya sahip olan Yunanistan ve Portekiz’de kredi patlaması ile gevşek maliye politikası uygulaması aynı dönemde yaşanmıştır. Irlanda ve İspanya, önce kredi patlaması yaşamışlar ve spekülatif konut balonu oluşmuştur. Spekülatif balon patladığında, her iki ülke hükümeti de mali sıkıntıya giren bankacılık sektörünü mali destek vermiş ve kamu borç stokunun artmasına zemin hazırlamışlardır. Yaşanan şokların sonucunda, reel döviz kuru değerlenmiş, cari açıklar artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avro Bölgesi, GIIPS, borç krizi. JEL Sınıflandırması: C45, F32, C45, E52, E61, H63.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Belgin AKÇAY
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Belgin AKCAY. [GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 23-56. Turkish. doi:10.5455/ey.34101


Web Style

Belgin AKCAY. [GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=150882 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.34101


AMA (American Medical Association) Style

Belgin AKCAY. [GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 23-56. Turkish. doi:10.5455/ey.34101Vancouver/ICMJE Style

Belgin AKCAY. [GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 04, 2024]; 23(85): 23-56. Turkish. doi:10.5455/ey.34101Harvard Style

Belgin AKCAY (2012) [GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 23-56. Turkish. doi:10.5455/ey.34101Turabian Style

Belgin AKCAY. 2012. [GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 23-56. Turkish. doi:10.5455/ey.34101Chicago Style

Belgin AKCAY. "[GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 23-56. Turkish. doi:10.5455/ey.34101MLA (The Modern Language Association) Style

Belgin AKCAY. "[GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]." Ekonomik Yaklasim 23.85 (2012), 23-56. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34101APA (American Psychological Association) Style

Belgin AKCAY (2012) [GIIPS in the Sovereign Debt Crisis]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 23-56. Turkish. doi:10.5455/ey.34101

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]