E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy

Alpaslan AKÇORAOĞLU.

Cited By:1

Abstract
The aim of this paper is to review the international dimensions of monetary policy within the theoretical framework of New Open Economy Macroeconomics (NOEM) literature. This paper analyzes implications of openness for monetary policy, gains from international monetary policy cooperation, and impact of globalization on optimal monetary policy within the context of NOEM. Building on general equilibrium models with imperfect competition and nominal rigidities, NOEM literature reconsidered the conventional views on transmission of monetary and exchange rate shocks. The NOEM literature provides an important framework for answering normative questions such as what international variables monetary policy makers should react to in an open economy, and whether there exist gains to international monetary coordination. Employing the framework of open economy New Keynesian models, the NOEM literature expands with the recent theoretical papers on the impact of financial and real globalization on monetary policy transmission mechanism.

Key words: New Open Economy Macroeconomics, Monetary Policy, Globalization. JEL Classificaton: F41, F42, F62, F68YENİ AÇIK EKONOMİ MAKROİKTİSAT TEORİSİ VE PARA POLİTİKASININ ULUSLARARASI BOYUTLARI

Ozet
Bu makelenin amacı, Yeni Açık Ekonomi Makroiktisadı (New Open Economy Macroeconomics) (NOEM)) teorik literatürü bağlamında para politikasının uluslararası boyutlarını incelemektir. Para polikası bakımından dışa açıklığın etkileri, uluslararası parasal işbirliğinin sonuçları ve küreselleşmenin optimal para politikası üzerindeki etkileri NOEM literatürü çerçevesinde analiz edilmektedir. Eksik rekabet ve nominal katılıkları içeren genel denge modelleri üzerine kurulan NOEM literatürü, parasal ve döviz kuru şoklarının aktarma mekanizmasını yeniden analiz etmektedir. Bu yeni literatür para politikası otoritelerinin açık ekonomide hangi uluslararası değişkenlere tepki vermesi gerektiği ve uluslararası parasal işbirliğinin yararlı olup olmadığı gibi normatif sorulara yanıt vermek için önemli bir teorik çerçeve sunmaktadır. NOEM literatürü, artan reel ve finansal küresel entegrasyonun para politikasının aktarma mekanizması üzerindeki etkilerini Yeni Keynesyen açık ekonomi modelleri çerçevesinde inceleyen teorik çalışmalarla genişlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Açık Ekonomi Makroiktisadı, Para Politikası, Küreselleşme. JEL Sınıflandırması: F41, F42, F62, F68


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Alpaslan AKÇORAOĞLU
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. [New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 57-82. Turkish. doi:10.5455/ey.34102


Web Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. [New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=151007 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.34102


AMA (American Medical Association) Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. [New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 57-82. Turkish. doi:10.5455/ey.34102Vancouver/ICMJE Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. [New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 03, 2024]; 23(85): 57-82. Turkish. doi:10.5455/ey.34102Harvard Style

Alpaslan AKCORAOĞLU (2012) [New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 57-82. Turkish. doi:10.5455/ey.34102Turabian Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. 2012. [New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 57-82. Turkish. doi:10.5455/ey.34102Chicago Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. "[New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 57-82. Turkish. doi:10.5455/ey.34102MLA (The Modern Language Association) Style

Alpaslan AKCORAOĞLU. "[New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]." Ekonomik Yaklasim 23.85 (2012), 57-82. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34102APA (American Psychological Association) Style

Alpaslan AKCORAOĞLU (2012) [New Open Economy Macroeconomics and International Dimensions of Monetary Policy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 57-82. Turkish. doi:10.5455/ey.34102

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]