E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]

Tunç TAYANÇ.

Abstract
na

Key words: naTÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tunç TAYANÇ
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
-

How to Cite this Article
Pubmed Style

Tunc TAYANC. [English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]. Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(3): 85-100. Turkish. doi:10.5455/ey.10024


Web Style

Tunc TAYANC. [English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=151228 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10024


AMA (American Medical Association) Style

Tunc TAYANC. [English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]. Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(3): 85-100. Turkish. doi:10.5455/ey.10024Vancouver/ICMJE Style

Tunc TAYANC. [English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]. Ekonomik Yaklasim. (1980), [cited April 10, 2023]; 1(3): 85-100. Turkish. doi:10.5455/ey.10024Harvard Style

Tunc TAYANC (1980) [English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]. Ekonomik Yaklasim, 1 (3), 85-100. Turkish. doi:10.5455/ey.10024Turabian Style

Tunc TAYANC. 1980. [English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]. Ekonomik Yaklasim, 1 (3), 85-100. Turkish. doi:10.5455/ey.10024Chicago Style

Tunc TAYANC. "[English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]." Ekonomik Yaklasim 1 (1980), 85-100. Turkish. doi:10.5455/ey.10024MLA (The Modern Language Association) Style

Tunc TAYANC. "[English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]." Ekonomik Yaklasim 1.3 (1980), 85-100. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10024APA (American Psychological Association) Style

Tunc TAYANC (1980) [English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE’DE ‘‘PLANLAMA” KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE DEĞİNMELER]]. Ekonomik Yaklasim, 1 (3), 85-100. Turkish. doi:10.5455/ey.10024

Most Viewed Articles
  • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
    Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
    Gönül DİNÇER
    Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

  • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
    Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
    Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
    Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

  • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
    Metin BAYRAK; Ömer ESEN
    Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

  • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
    An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
    Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
    Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

  • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
    NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
    Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
    Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

  • Most Downloaded
  • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
    Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
    Hasan Cömert, Güney Düzçay
    Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

  • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
    English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
    Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
    Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

  • Uluslararası Finansal Krizler
    English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
    Veysel Çalışkan
    Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

  • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
    English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
    Mehmet BULUT
    Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

  • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
    A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
    Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
    Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

  • Most Cited Articles
  • [Türkçe Başlık Yok]
    TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
    Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
    Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
    Cited : 17 times [Click to see citing articles]

  • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
    A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
    Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
    Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
    » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
    Cited : 11 times [Click to see citing articles]

  • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
    The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
    Nuri YAVAN
    Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
    Cited : 9 times [Click to see citing articles]

  • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
    Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
    Ozan Eruygur, Selin Özokcu
    Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
    Cited : 9 times [Click to see citing articles]

  • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
    English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
    Ahmet ZENGİN
    Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
    » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
    Cited : 8 times [Click to see citing articles]