E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]

M. Bülent VARLIK.

Cited By: 1

Abstract
na

Key words: na1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by M. Bülent VARLIK
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
1. Y. Saim Atasagun; Turkiye'de Zirai Borçlanma ve Zirai Kredi Polfti· kasi, Ýstanbul, 1943.
2. Y. Saim Atasagun; Turkiye'de Zirai Kredi Kooperatifleri 1929 - 1939, Ýstanbul, 1940.
3. Þ. Sureyya Aydemir; «Zirai Vergilerimlz», 1931 I. Ziraat Kongresi ihtisas Raporlari, c : 2 içinde.
4. Korkut Boratav; Turkiye'de Devletçilik, Gerçek yay. Ýstanbul, 1974
5. T. Ekrem; Ýktisadi Buhran Hakkinda Duþuncelerim ve Gordugum Çare, Ýstanbul, 1932
6. Ýhsan Gursan; «Turkiye'de Tarim Satiþ Kooperatifleri ve Birliklerb, Yuzuncu Yilda Tarim Kooperati/çiligimiz içinde.
7. Þ. Raþit Hatipoglu; Turkiye'de Zirai Buhran, Yuksek Ziraat Enstitusu yay. Ankara, 1936
8. Hacizade Mirza; «Ziraat TeþkiH'tti», 1931 I. Ziraat Kongresi ihtisas Ra• porlari, c : 2 içinde
9. G. Haupt - P. Dumont;, Osmanli imparatorlugunda Sosyalist Hareket· Zer, Gozlem yay. Ýstanbul, 1977
10. Nurettin Hazar; Kooperati/çilik Tarihi, Tarim Kred1 Kooperatifleri Yardimlaþma Birligi yay. Ankara, 1970
11. Nurettin Hazar; Turkiye'de Tarim Satiþ· Kooperatifleri, Ziraat Bankasi yay. Ankara, 1961
12. Suphi Nuri (Ýleri); Devletçilik ve Kooperatifçiltk, Turk Ýktisatcilar Cemiyeti yay. Ýstanbul, 1932
13. Suphi Nuri Ýleri; Koperativler - (Kooperatifler), Yuksek Ýktisat ve Ticaret Okulu yay. Ýstanbul, 1945
14. Selahattin Kandemir~ Koy Kalkinmasi Hakkinda Rapor, Ziraat Vekaleti I. Koy ve Ziraat Kalkinma Kongresi yay. Ankara, 1938
15. Y~hya Kanbolat; Turkiye Ziraatinde Bunye Degiþikligi, Siyasal BUgller Fakultesi - Maliye Enstitusu yay. Ankara, 1963
16. Ziya Gokalp Mulayim; Genel ve Tarimsal Kooperatifçilik, Bilgi yay. Ankara, 1975
17. Muhittin; «Kooperatifçilik ve Devletçilik), Tilrk Kooperattfçisi No. 31, Mart 1933
18. Muhittin; «Ziraatte Kooperatih, 1931 I. Ziraat. Kongresi ihtisas Raporlari, c : 2 içinde.
19. Muhittin; «Halk Ýktisadiyatinda TeþkiUi.t ihtiyaci~. Turk Kooperatifçisi, No., 27, Teþrinisani, 1932
20. A. Gunduz Ökçun; Turkiye iktisat Kongresi 1923 - lzmir, Siyasal Bilgiler Fakultesi yay. Ankara, 1971
21. Remzi Saka; Findik Bahçelerinde Kooperatif, Ýstanbul, 1938
22. Remzi Saka; Turkiye Kooperatifçilik Siyaseti, Ýstanbul, 1943 \ '
23. C. Nasuhi Savran: Kooperatifçilik, Kollekti/çilik ve Devletçilik Qzerine 9 Yazi, Ankara, 1935
24. C. Nasuhi (Savran); <<Zirai Kooperatifçiligimiz», 1931 I. Ziraat ihtisas Raporlari, c : 2 içinde.
25. M. Zeki Sofuoglu; «Turk Kooperatifçiliginin Yuzuncu Yili ve 'Tarim Kooperatifleriiniz>>, Yuzuncu Yilda Tarini Kooperatifçiligimiz içinde.
26. Ýsmail Husrev (Tokin); <<Koyun Hangi Tip Kooperatife ihtiyaci Var?», 1931 I. Ziraat Kongresi ihtisas Raporlari, c : 2 içinde.
27. Ýsmail Husrev (Tokin); «Ýmal Kooperatifleri», Halk Dergisi, No. 22 8. Temmuz. 1929'dan aktaran Milliyet, 2. Kasim. 1972
28. Ýsmail Husrev (Tokin); «Koy Kooperatifleri ve Ýktisadi Rollerb, Turk Kooperatifçisi, No. 5, Temmuz, 1930
29. Vedat Nedim (Tor); «Findikta Devlet Kooperatifi, Kadro, No. 9, Eylul, 1932
30. Mennan Yigiter; «Ege'de Kooperatifçiligin Doguþu), Yuzuncu Yilda Tarim Kooperatifçiligimiz, içinde.
31. 100. Yilda T.C. Ziraat Bankasi Kooperatifçilik Çaliþmalari 1863-1963, Ziraat Bankasi yay. Ýstanbul, 1964
32. Yuzuncu Yilda Tarim Kooperati/çiligimiz, Ziraat Bankasi yay. Ýstanbul, 1964
33. Yuzyillik Teþkildtli Zirai Kredi, Ziraat Bankasi yay. Ankara, 1964
34. T.C. Ziraat Bankasi 1888-1938, Ziraat Bankasi yay. Ankara, 1938
35. 1931 I. Ziraat Kongresi ihtisas Raporlari, 2 cilt, Milli Ýktisat ve Tasar-' ruf Cemiyeti, Ýstanbul, 1931
36. Turkiye Buyuk Millet Meclisi Zabit Ceridesi, 1929 ve 1935 Yili Ciltleri.

This Article Cited By the following articles

1929 Dünya Ekonomik Krizi Döneminde Hukuki Açıdan İzmir Limanı
2021; (): .

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

M. Bulent VARLIK. [English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]. Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(3): 101-133. Turkish. doi:10.5455/ey.10025


Web Style

M. Bulent VARLIK. [English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=151229 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10025


AMA (American Medical Association) Style

M. Bulent VARLIK. [English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]. Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(3): 101-133. Turkish. doi:10.5455/ey.10025Vancouver/ICMJE Style

M. Bulent VARLIK. [English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]. Ekonomik Yaklasim. (1980), [cited April 10, 2023]; 1(3): 101-133. Turkish. doi:10.5455/ey.10025Harvard Style

M. Bulent VARLIK (1980) [English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]. Ekonomik Yaklasim, 1 (3), 101-133. Turkish. doi:10.5455/ey.10025Turabian Style

M. Bulent VARLIK. 1980. [English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]. Ekonomik Yaklasim, 1 (3), 101-133. Turkish. doi:10.5455/ey.10025Chicago Style

M. Bulent VARLIK. "[English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]." Ekonomik Yaklasim 1 (1980), 101-133. Turkish. doi:10.5455/ey.10025MLA (The Modern Language Association) Style

M. Bulent VARLIK. "[English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]." Ekonomik Yaklasim 1.3 (1980), 101-133. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10025APA (American Psychological Association) Style

M. Bulent VARLIK (1980) [English Title Not Available [Turkish Title: 1930-1940 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLER ÜZERİNE BİR DENEME]]. Ekonomik Yaklasim, 1 (3), 101-133. Turkish. doi:10.5455/ey.10025

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]