E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE

Semra Oral ERBAŞ, Songül İÇÖZ.

Abstract
Log-linear models have been widely used in order to identify the correlation between two or more variables and to evaluate their results without relying on their reason result relationship. The aim of this study is to test the "Relation among professions, education, age, the urban or area of crime and marital status of the arrested in 1994 in Turkey using log- linear models.

Key words: Log-linear models, multiway contigency table, qualitative data.SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL VERİ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Semra Oral ERBAŞ
Articles by Songül İÇÖZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ. [A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 91-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10289


Web Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ. [A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155599 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10289


AMA (American Medical Association) Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ. [A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 91-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10289Vancouver/ICMJE Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ. [A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]. Ekonomik Yaklasim. (1998), [cited January 03, 2024]; 9(29): 91-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10289Harvard Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ (1998) [A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 91-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10289Turabian Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ. 1998. [A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 91-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10289Chicago Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ. "[A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]." Ekonomik Yaklasim 9 (1998), 91-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10289MLA (The Modern Language Association) Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ. "[A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]." Ekonomik Yaklasim 9.29 (1998), 91-94. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10289APA (American Psychological Association) Style

Semra Oral ERBAŞ, Songul İCOZ (1998) [A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 91-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10289

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]