E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS

Reşat KASAP, Bedriye SARAÇOĞLU.

Abstract
In this paper, we estimate 1-dimensional time series and 2-dimensional SCM (scalar component model) models for Turkish trade data. And then, we forecast the future for the data by using these estimated models. Finally, we compare the forecasts for the criteria of the MAPE (Mean absolute percentage error).

Key words: naDIŞ TİCARET VERİLERİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLERE DAYANARAK KESTİRİMLERİN ELDE EDİLMESİ

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Reşat KASAP
Articles by Bedriye SARAÇOĞLU
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Cooper, D.M. and Wood, E.F. (1982), "Identifying Multivariate Modcls", Journal of Time Series Ancilysis, 3, 152-164. [DOI via Crossref]   
DiE, Aylik Diþ Ticaret Özetleri (1976-1990), Di~ Ticaret Ýstatistikleri Þubesi, Ankara.
DiE (1996), Turkiye ve Dunya Diþ Ticareti: 1950-1993, Yayin No:l870, Ankara. HAKKI O, C.S. ant RUSH, M. (199 1). "Is the Budget Deficit Too High", Economic Inquary, 29' 429-445.
GRUB B, H. (1992), "A Multivariate Time Series Analysis of Some Flour Price Index Data", Appl. Statist., 41, 1, 95-107. [DOI via Crossref]   
Harvey, A.C. (1993), Time Series Modcls, Harvestcr and Wheatsheaf. London.
HOSKING, J.R.M. (1980), "The Multivariate Portmanteau Statistic", Journal of the American Statistical Association, 75, 602-608. [DOI via Crossref]   
JENKINS, G.M. and ALA VI, A.S. (1981), "Somc Aspects of Modeliing and Fareeasting Multivariate Time Series", Journal of Time Series Analysis. 2, 1-47. [DOI via Crossref]   
Kasap, R. and Jones, D.A. (1990), "An Analysis of Trade Statistics for Turkey: With Particular Refcrcnce to Multivariate Stnicturc", Rcsearcli Bul/etin in St<itistics, Research Mcmoir, 21, The University of College of Wales, Aberystwyth, U.K. [Pubmed]   
Oskooee, M.B. and Domac, I. (1995), "The Long Run Rclation Betwecn Iinport and Export in and LDC: Evidence From Turkey", ODTÜ, Geliþme Dergisi. 22, 2, 177-189.
REÝNSEL. G.R. (1995), Elements of Multivariate Time Series, Pringer-Verlag, London.
Saraçoglu, B. (1997). "Gumruk Birligi Surecinde Turkiye 'nin Ýhracat Potansiyeli ve Rekabet Gucu". 3. Verimlilik Kongresi, Bildiriler Kitabi, MPM, Ankara, 544-567.
Saraçoglu, B. (1997), "Ýhracat Önderliginde Buyume Politikasi ve Turkiye Ýhracatinda Beklenen Yapisal Degiþiklikler", Iktisat, Iþletme ve Finans Dergisi, Agustos 97, 32-51.
SHEA, B.L. (1989), "The Exact Likclihood of a Vcctor Autoregressif Moving Average Modcl",Appl.Slatist.,38, 1,161-204. [DOI via Crossref]   
Tiao, G.C. and Tsay, R.S. (1989), "Model specification in multivariate time series", J.R. Stalist. Soc., B, 2, 1-36.
UTKULU. U. (1997), "Are the Turkish Extcrnal Dcficits Sustainable? Ev idence From the Co-integrating Relationship Betwecn Exports and lmports", Confcrcnce on Economics, METU. Ankara. 107.
Yamak, R. ve ZENGÝN, A. (1995), "Turkiye'de 1980 Sonrasi Ýhracat, Ýthalat ve Diþ Ticaret Açigi: Birim Kok ve Kointegrasyon Analizi", II.. Ulusal Ekonomclri ve Istatistik Scmpozyumu, Bildiriler Kitabi, Dokuz Eylul Üniversitesi Yayinlari, Ýzmir, 157-165.
WEI. W.W.S. (1990), Time Series Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, Ine., United Kingdom

How to Cite this Article
Pubmed Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU. [FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 79-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10288


Web Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU. [FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155596 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10288


AMA (American Medical Association) Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU. [FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 79-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10288Vancouver/ICMJE Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU. [FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]. Ekonomik Yaklasim. (1998), [cited April 11, 2023]; 9(29): 79-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10288Harvard Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU (1998) [FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 79-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10288Turabian Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU. 1998. [FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 79-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10288Chicago Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU. "[FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]." Ekonomik Yaklasim 9 (1998), 79-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10288MLA (The Modern Language Association) Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU. "[FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]." Ekonomik Yaklasim 9.29 (1998), 79-89. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10288APA (American Psychological Association) Style

Reşat KASAP, Bedriye SARACOĞLU (1998) [FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 79-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10288

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]