E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY

Gülşen ERENLER ÇAKAR.

Abstract
The design itself, neither art, science nor mathematics, which is the success of benefit from the result in the most fruitful manner, is the product of work which belongs to the creative thought and opinion. The value of the designs are the cost, the function and the competition power of the product. The increasing of this power depends on the basic of the firm and the country and takes place of these firms in the international process belongs to the thought of the creative and revolutionary, science, technology, human resources and ability and the skill of industrialization.

Key words: naHAZIRGİYİM İŞLETMELERİNİN REKABET GÜCÜ VE STRATEJİSİ AÇISINDAN TASARIM FAKTÖRÜ

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülşen ERENLER ÇAKAR
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
AYDIN, Semiha ve Gulþen Erenler Çakar, (1994) "Çagdaþ Giysi Tasariminda Öge ve Prensipler" I. Ulusal Tckstil ve Konfeksiyon Kongresi Bildiriler Kitabi. Cilt 1:263. ÝHKÝB. Ýstanbul
ÇAPOGLU, Gokhan, (1993) "Sanayi Stratejileri ve Rekabet Gucunu Etkileyen Faktorler Turkiye Ýçin Bir Degerlendirme. TMMOB'93 Samiyi Kongresi. Bildiriler Kitabi, Ciltl: 21-29., Ankara
Erenler, Ç. Gulþen. (1996) "hazir giyim Sektoru Ýþ Sistemlerinde Teknoloji-Verimlilik Ýliþkilerinin Zaman Boyutu Açisindan Degerlendirilmesi Erkek Gomlegi Akiþ Dilimlerindc Ýþ Etudu," Milli Produktivite Merkezi Projesi Yayinlanmamiþ Doktora Tezi :28. Ankara
ESiN, Alp. (1995) "Sanayileþme Çabalarinin Eksik Boyutu-Özumseme", Bir Goruþ. Ankara: 10-11.
Gudw Asow, C.RUS .,W. (1984) "Manufacturing Strategy, Ouscga International Journal Of Mgust. Sci.,V.l2, IV.6.
KOBU, Bulent. (1979) Üretim Yonetimi :182-184, Ankara
LUSSÝER. M .. Robert Baedcr W, Robert and Corman. Joel, (1994) "Measuring Global Practics, Global Strategic Planing Throug to Company Situational Analysis", Business Horizons, Scptember Octobcr
ORAL, Muhittin. (1993) "Rekabet Gucu Ölçusunu ve Strateji Saptanmasi. TMMOB '93 Sanayi Kongresi, Bildiriler Kitabi, Ci lt 1: I -20 .Ankara
YÜKSEL, Öznur ve Gulþen Erenler Çakar. (1995) "Diþa Açilma ve Kureselleþme S u r ccinde Hazirgiyim Ýþletmelerinin Önculugu Varsayiminin Geçerliligi ve Yonetimin Rolu"., III. Ulus;il Yonetim Kongresi. 29-31 Mayis., ÝTÜ., Ýstanbul.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gulşen ERENLER CAKAR. [THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 65-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10287


Web Style

Gulşen ERENLER CAKAR. [THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155594 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10287


AMA (American Medical Association) Style

Gulşen ERENLER CAKAR. [THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 65-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10287Vancouver/ICMJE Style

Gulşen ERENLER CAKAR. [THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]. Ekonomik Yaklasim. (1998), [cited April 11, 2023]; 9(29): 65-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10287Harvard Style

Gulşen ERENLER CAKAR (1998) [THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 65-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10287Turabian Style

Gulşen ERENLER CAKAR. 1998. [THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 65-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10287Chicago Style

Gulşen ERENLER CAKAR. "[THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]." Ekonomik Yaklasim 9 (1998), 65-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10287MLA (The Modern Language Association) Style

Gulşen ERENLER CAKAR. "[THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]." Ekonomik Yaklasim 9.29 (1998), 65-77. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10287APA (American Psychological Association) Style

Gulşen ERENLER CAKAR (1998) [THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 65-77. Turkish. doi:10.5455/ey.10287

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]