E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\"

Eyüp ÖZVEREN.

Cited By: 1

Abstract
na

Key words: na[Türkçe Başlık Yoktur]

Ozet
Yirminci yüzyıl içinde Türkiye’nin iktisadi ve siyasal dönüşümünün öğretici bazı özellikleri vardır. Bu nedenle kalkınma yazını bağlamında Türkiye örneğine dikkatle bakmak gerekir. Bu yazıda bağımlı gelişme ve dünya sistemi analizleri çerçevesinde ortaya konulan semiperiferi kavramının değişik tanımları ve bu tanımlar ışığında Türkiye’nin semiperiferi olup olmadığı, özellikle Güney Avrupa ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalar ışığında tartışılmaktadır. Sonuçta, Türkiye’nin iki dünya savaşı arasındaki dönemde, devletin ekonomiye müdahalesi sonucu semiperiferik ülkelerle yakınlaştığı, buna karşılık, İkinci Dünya Savaşı sonrasında özel sektör ve piyasa güçlerinin zayıflığı nedeniyle semiperiferik ülkelere göre geride kaldığı görülmekte, 1980 sonrası ise değişen dünya koşullarında hem Türkiye\'nin önündeki olanakların çeşitlendiği hem de semiperiferi olmanın tanımının köklü bir değişikliğe uğradığı gerçeğinin altı çizilmektedir.

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Eyüp ÖZVEREN
on Google
on Google Scholar


This Article Cited By the following articles


2022; (): 107.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Eyup OZVEREN. THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\". Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(36): 1-24. doi:10.5455/ey.10321


Web Style

Eyup OZVEREN. THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\". https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155623 [Access: August 17, 2023]. doi:10.5455/ey.10321


AMA (American Medical Association) Style

Eyup OZVEREN. THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\". Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(36): 1-24. doi:10.5455/ey.10321Vancouver/ICMJE Style

Eyup OZVEREN. THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\". Ekonomik Yaklasim. (2000), [cited August 17, 2023]; 11(36): 1-24. doi:10.5455/ey.10321Harvard Style

Eyup OZVEREN (2000) THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\". Ekonomik Yaklasim, 11 (36), 1-24. doi:10.5455/ey.10321Turabian Style

Eyup OZVEREN. 2000. THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\". Ekonomik Yaklasim, 11 (36), 1-24. doi:10.5455/ey.10321Chicago Style

Eyup OZVEREN. "THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\"." Ekonomik Yaklasim 11 (2000), 1-24. doi:10.5455/ey.10321MLA (The Modern Language Association) Style

Eyup OZVEREN. "THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\"." Ekonomik Yaklasim 11.36 (2000), 1-24. Print. doi:10.5455/ey.10321APA (American Psychological Association) Style

Eyup OZVEREN (2000) THE SCOPE OF TURKISH \"SEMIPERIPHERALITY\". Ekonomik Yaklasim, 11 (36), 1-24. doi:10.5455/ey.10321

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles