E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu.

Abstract
na

Key words: na[Türkçe Başlık Yoktur]

Ozet
Bu çalışmada, ekonominin dışa açıklık derecesi ile dış ticaretin yapısındaki değişikliklerii dikkate alan Linder'in modelinin genişletilmiş bir biçimi ele alınmaktadır. Belirli malların zaman içinde ticaretinin artacağı ileri sürülmektedir. Bu, Türkiye deneyiminden çeşitli örneklerle doğrulanmaktadlr. Daha sonra, ekonomi dışa açıldıkça, dış ticarette mal yoğunlaşmasının azalacağı hipotezi, 1978-1994 döneminde Türkiye ekonomisine ilişkin verilerle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hasan Olgun
Articles by Uğur Abacıoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu. THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY. Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(36): 25-34. doi:10.5455/ey.10322


Web Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu. THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155624 [Access: August 17, 2023]. doi:10.5455/ey.10322


AMA (American Medical Association) Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu. THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY. Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(36): 25-34. doi:10.5455/ey.10322Vancouver/ICMJE Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu. THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY. Ekonomik Yaklasim. (2000), [cited August 17, 2023]; 11(36): 25-34. doi:10.5455/ey.10322Harvard Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu (2000) THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY. Ekonomik Yaklasim, 11 (36), 25-34. doi:10.5455/ey.10322Turabian Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu. 2000. THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY. Ekonomik Yaklasim, 11 (36), 25-34. doi:10.5455/ey.10322Chicago Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu. "THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY." Ekonomik Yaklasim 11 (2000), 25-34. doi:10.5455/ey.10322MLA (The Modern Language Association) Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu. "THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY." Ekonomik Yaklasim 11.36 (2000), 25-34. Print. doi:10.5455/ey.10322APA (American Psychological Association) Style

Hasan Olgun, Uğur Abacıoğlu (2000) THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN COMMODITY TRADE AND THE DEGREE OF OPENNESS IN A DEVELOPING ECONOMY. Ekonomik Yaklasim, 11 (36), 25-34. doi:10.5455/ey.10322

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles