E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]

MURAT ALICI.

Abstract
NA

Key words: NAEKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ozet
YOK

Anahtar Kelimeler: YOK


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by MURAT ALICI
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Agarwal Jainuna Prasad (1994) "The Effccts of The Single Market Programine on Foreign Direct Investment into Devcloping Countrics" Tr<msnational Corporations. Vol.3, No 2. . (August 1994) (syf. 29-44) .
Iktisadi Kalkinina Vakfi Yayinlari (IKV)(l990) Avrupa Toplulu<~una Katilim Surecinde Ispanya 'daki Siyasi ve Ekonomik Geliþmeler (Þubat, 1990) No:X4
Lopez, Claros Augusto (1988)."The Search For Efliciency in Uic adjustinent Process Spain in U1e 1980s" IMF Occasional Paper No:57, Washington DC.
Madrid Ticaret Muþavirligi Raporu (MTMR) (1995)
OECD (1993a) Economic Survey 1991-1992 Spain
OECD (1993b) International Direct Invesiment Statistik Yearbiook 1993
OECD (1994a) International Direct Invesiment Statistik Yearbook 1994
OECD (19946) Econoinic OuUook 1994 No:56
United Nations Centre on Transnational Corporations (UN-CTC)(1989). The Process of Transnaiiorialization and Transnational Mergers. UNCTC Current Studies: Series A, No:8.
United Nations Centre on Transnational Corporations (UN-CTC) (1990) Regional Economic Integration and Transnational Corporaations in Uie 1990s. Europc 1992, Norh Alllerica and Dcveloping Countries. UNCTC Current Studies: ScriesA, No: 15.
United Nations Centre on Transnational Corporations (UN-CTC)(1991a) World Investment Report: 11ie Triad in Foreign. Direct Investment.
United Nations Centre on Transnational Corporations <md Managcincnt Division
(UNTCMD) (1991b) Formulalion and Irnplementatiori of foreign ltivestment Policies: Selected Key Issues.
United Nations Trcuisnational Corporations and Management Divison (UN TCMD) (1992) World 1nvestment Report 1992. Transnational Corporati01is as Engines (~{Growth.
United Nations Tr:msnational Corporations :uid Manageinent Divison (UN TCMD) (1993a) From tlie Common Market to EC 92, Regional Economic Integration and Transnational Corporations.
United Nations Tnuisnational Corporations :md Mmiagemcnt Divison (UN TCMD) (1993b)
World Investment Directory: Developed Conwitries. Vol.3 (syf. 387-406).
UNCTAD Divison on Transnational Corporations ::md Investinent (UN-DTCI) (1994) World Itivestment Report 1994: Transnational Corporations, Employment and tlie Workplace.
UNCTAD Programme on Transnational Corporalions (UNCTAD-PTC) (1993) World In~ vestment Report 1993 Transnational Corporation.,· and Integrated International Production.
Vakifbank Araþtirma Dizisi (VBAD) (1994) Gumruk /Jirliifi Turkiye Ekonomisine Muhte~ mel Etkileri No 1

How to Cite this Article
Pubmed Style

MURAT ALICI. [English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(16): 47-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10196


Web Style

MURAT ALICI. [English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155717 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10196


AMA (American Medical Association) Style

MURAT ALICI. [English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(16): 47-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10196Vancouver/ICMJE Style

MURAT ALICI. [English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim. (1995), [cited April 11, 2023]; 6(16): 47-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10196Harvard Style

MURAT ALICI (1995) [English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 47-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10196Turabian Style

MURAT ALICI. 1995. [English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 47-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10196Chicago Style

MURAT ALICI. "[English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]." Ekonomik Yaklasim 6 (1995), 47-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10196MLA (The Modern Language Association) Style

MURAT ALICI. "[English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]." Ekonomik Yaklasim 6.16 (1995), 47-64. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10196APA (American Psychological Association) Style

MURAT ALICI (1995) [English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK ENTEGRASYONUN İSPANYA\'YA YÖNELİK YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 47-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10196

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]