E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE

İsmail BULMUŞ.

Cited By:1

Abstract
In this article, the social welfare effects of the customs union between Turkey and the European Union on Turkish economy have been studied by utilizing the partial equilibrium analysis.As the first step, the degree of sensitivity of Turkey’s imports to price changes has been estimated. The regression analysis results showed that Turkey’s imports has a demand-price elasticity of about (-0,56) for the period 1996-2003. This elasticity coefficient has been used to compute the increase in Turkey’s imports due to customs union. The numerical results of the study point out an increase of about 30 billion dollars in consumer surplus for 2006, which is equivalent to 7.33% of GNP. This number does of course not take into account welfare loss faced by producers and government. When taken into consideration, social welfare increase falls to 0.88% of GNP, which is a relatively moderate rate. However, it would have been 1,75 times larger if Turkish currency would not have overappreciated in past few years. It can be concluded that although not as much as expected, custom union had some positive effects on Turkish economy, particularly in increasing social welfare.

Key words: Customs Union, European Union, social welfare effects, TurkeyGÜMRÜK BiRLiĞi’NiN TÜRKiYE SOSYAL REFAHI ÜZERiNE ETKiLERi

Ozet
Bu makalede, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği’nin sosyal refah etkileri kısmi denge analizi çerçevesinde incelenmiştir.Bir ilk adım olarak, Türkiye ithalatının fiyat değişmelerine duyarlılık derecesi tahmin edilmiştir. Bu amaçla yaptığımız regresyon analizi, Türkiye ithalatının, 1996-2003 döneminde, fiyatlara karsı (-0,56) çevresinde bir esneklik katsayısına sahip olduğunu göstermiştir. Bulduğumuz bu esneklik katsayısı, daha sonra, Gümrük Birliği sonucu, Türkiye ithalatında ortaya çıkan artısı ölçmede kullanılmıştır. Araştırmanın sayısal sonuçları; 2006 yılı için tüketicilerin refahında, 30 milyar dolar dolayında, GSMH’nin %7,33’üne eşdeğer bir artısın ortaya çıktığını göstermiştir. Artışa ilişkin bu sayı, hiç şüphesiz, üreticilerin ve kamunun karsı karsıya kaldıkları refah kayıplarını dikkate almamaktadır. Bu kayıplar göz önüne alındığında, sosyal refah artısı, GSMH’nin %0,88’i gibi oldukça mütevazı bir orana düşmektedir. Bununla beraber, bu sayı, Türk Lirası geçtiğimiz birkaç yılda aşırı değerlenmemiş olsaydı, 1,75 kat daha fazla olurdu. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Gümrük Birliği, beklendiği ölçüde olmasa da, Türkiye ekonomisi üzerinde bir dizi olumlu etki yaratmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Sosyal refah etkisi,Türkiye


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İsmail BULMUŞ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İsmail BULMUŞ. [EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.10646


Web Style

İsmail BULMUŞ. [EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155955 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10646


AMA (American Medical Association) Style

İsmail BULMUŞ. [EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.10646Vancouver/ICMJE Style

İsmail BULMUŞ. [EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited January 04, 2024]; 19(Special): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.10646Harvard Style

İsmail BULMUŞ (2008) [EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.10646Turabian Style

İsmail BULMUŞ. 2008. [EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.10646Chicago Style

İsmail BULMUŞ. "[EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.10646MLA (The Modern Language Association) Style

İsmail BULMUŞ. "[EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 1-16. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10646APA (American Psychological Association) Style

İsmail BULMUŞ (2008) [EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.10646

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]