E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY

Gülen ELMAS ARSLAN.

Abstract
This article consists of five sections for the proposed regional policies in Turkey. First section is introduction of this paper. In the second section of this paper different approaches (Keynesian regional policies, orthodox neoliberal regional policies and new regionalism) about regional policies in the 20. Century are discussed. In the third section regional development agencies (RDAs) and new regional policies of Turkey are presented. In the fourth section it is argued that (RDAs) and new regionalism is suitable for less developed countries. And it is tried out how new approaches affect Turkish regional policies. The last section is about conclusions of this paper.

Key words: Regional Development Agencies (RDAs), Regional PoliciesTÜRKİYE AÇISINDAN ‘BÖLGE KALKINMA AJANSLARI’ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ozet
Bu çalışmada son yıllarda Türkiye’de de yansımasını bulan yeni bölgeselcilik anlayışı çerçevesinde gündeme gelen bölge kalkınma ajansları çok boyutlu olarak incelenmektedir. Bu konu çerçevesinde çalışma beş baslık altında oluşturulmuştur. Giriş ve sonuç bölümlerine ek olarak makalede; konunun teorik çerçevesine ait bir bölüm, Türkiye’de bölge politikaları anlayış değişmelerine ilişkin bir bölüm ve bölge kalkınma ajanslarının dünyadaki uygulamaları ve Türkiye’de bu konudaki gelişmelere ait bir bölüm yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bölge Kalkınma Ajansları, Bölgesel Politikalar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülen ELMAS ARSLAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gulen ELMAS ARSLAN. [ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 165-182. Turkish. doi:10.5455/ey.10652


Web Style

Gulen ELMAS ARSLAN. [ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155981 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10652


AMA (American Medical Association) Style

Gulen ELMAS ARSLAN. [ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 165-182. Turkish. doi:10.5455/ey.10652Vancouver/ICMJE Style

Gulen ELMAS ARSLAN. [ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited January 04, 2024]; 19(Special): 165-182. Turkish. doi:10.5455/ey.10652Harvard Style

Gulen ELMAS ARSLAN (2008) [ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 165-182. Turkish. doi:10.5455/ey.10652Turabian Style

Gulen ELMAS ARSLAN. 2008. [ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 165-182. Turkish. doi:10.5455/ey.10652Chicago Style

Gulen ELMAS ARSLAN. "[ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 165-182. Turkish. doi:10.5455/ey.10652MLA (The Modern Language Association) Style

Gulen ELMAS ARSLAN. "[ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 165-182. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10652APA (American Psychological Association) Style

Gulen ELMAS ARSLAN (2008) [ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 165-182. Turkish. doi:10.5455/ey.10652

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]