E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY

Müslüme NARİN.

Cited By: 2

Abstract
Prices of agricultural products easily affected by natural conditions and whose price elasticies for demand and supply are both low, fluctuate at high levels from year to year. These fluctuations with their backward and forward linkages affect the whole economy. Therefore, the governments interfere in agricultural products markets. Agricultural support policies in Turkey, until the end of 1990s were applied as short term support purchases instead of structural measures. A transformation process in the agricultural policy have begun in the year 2000 for support purchases and income subsidies were heavy burdens on the government budget, and also for agricultural reforms towards the liberalization of exports with the frame of World Trade Organization (WTO) Agriculture Agreement, Turkey's obligations to the European Union (EU)'s common agricultural policies during the process of attaining full membership position, and redirections by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank established this transformation process. In this study, changes in the agricultural supports practiced in Turkey are analyzed. At first, the structure of the agricultural sector and the problems encountered have been adverted, and following that, reform processes in agricultural support policies practiced in Turkey as of the year 2008 have been discussed.

Key words: Turkey\'s Agricultural Policies, Direct Income Support, Product SupportTÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM

Ozet
Doğa koşullarından büyük ölçüde etkilenen, arz ve talebinin fiyat esnekliği çok düşük olan tarım ürünlerinin fiyatı, yıldan yıla büyük dalgalanma göstermektedir. Fiyatlardaki dalgalanmalar, ileriye ve geriye bağlantı etkisiyle tüm ekonomiyi etkilemektedir. Bu nedenle devlet, tarım ürünleri piyasalarına müdahale etmektedir. 1990'lı yılların sonuna kadar Türkiye'deki tarımsal destekleme politikaları, yapısal önlemleri içermekten daha çok kısa vadeli destekleme alımları biçiminde uygulanmıştır. Destekleme alımları ve girdi sübvansiyonlarının bütçeye önemli yük getirmesi, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması çerçevesinde tarım ürünlerinin dış ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin reformlar, Avrupa Birliği (AB)'ne tam üyelik sürecinde Türkiye'nin AB Ortak Tarım Politikaları’na uyum yükümlülüğü ile Uluslararası Para Fonu (UPF) ve Dünya Bankası'nın yönlendirmeleri nedeniyle tarım politikalarında 2000 yılından itibaren dönüşüm süreci başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye'de uygulanan tarımsal desteklerdeki değişimler incelenmektedir. Öncelikle Türkiye tarım kesiminin yapısına ve yasanan sorunlara değinilmiş, daha sonra Türkiye'de uygulanan tarımsal destekleme politikaları ile 2008 yılı itibariyle tarımsal destekleme politikalarında yeniden dönüsüm süreci ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Tarım Politikaları, Doğrudan Gelir Desteği, Ürün Desteği.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Müslüme NARİN
on Google
on Google Scholar


This Article Cited By the following articles

Tarım İşletmelerinde Sübvansiyonlu Kredi Kullanımı: Ankara İli Örneği
2017; 23(2): 281.

1
 
TÜRKİYE’DE TARIMSAL VERİMLİLİK VE ALAN BAZLI DESTEKLEMELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
2021; (): .

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Muslume NARİN. [CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 183-225. Turkish. doi:10.5455/ey.10653


Web Style

Muslume NARİN. [CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155993 [Access: August 18, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10653


AMA (American Medical Association) Style

Muslume NARİN. [CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 183-225. Turkish. doi:10.5455/ey.10653Vancouver/ICMJE Style

Muslume NARİN. [CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited August 18, 2023]; 19(Special): 183-225. Turkish. doi:10.5455/ey.10653Harvard Style

Muslume NARİN (2008) [CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 183-225. Turkish. doi:10.5455/ey.10653Turabian Style

Muslume NARİN. 2008. [CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 183-225. Turkish. doi:10.5455/ey.10653Chicago Style

Muslume NARİN. "[CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 183-225. Turkish. doi:10.5455/ey.10653MLA (The Modern Language Association) Style

Muslume NARİN. "[CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 183-225. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10653APA (American Psychological Association) Style

Muslume NARİN (2008) [CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 183-225. Turkish. doi:10.5455/ey.10653

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles