E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY

İrfan KALAYCI.

Cited By:8

Abstract
Ataturk’s development model (ADM) covers the years of 1923-1938 in which he established Turkish Republic by his ideas and actions. The aim of model is economic independence and welfare, and its last target is tı reach country to modern civilisation. The means to get this aim are statism system industrial plans. By statism as an economic policy system, not only public capitalized new factories will be constructed, but also private sector will be encouraged. Also, foreign businesses are going to be nationalized. ADM is not based socialist or capitalist ideology, on the contrary, it is based on statism due to country’s real needs. Thus, it is not doctriner but pragmatic model. Moreover, this model performs on a series of national and statist featured economic policies which include monetary, financebudgetary, foreign trade, etc.

Key words: Ataturk’s development model, statism, economic policy.ATATÜRK’ÜN KALKINMA MODELİ: DEVLETÇİ İKTİSAT POLİTİKASI BOYUTU

Ozet
Atatürk’ün kalkınma modeli (AKM), Atatürk’ün, Cumhuriyet Türkiyesi’nin kurulusu için fikir ve eylem planındaki iktisadi politikalarıyla damgasını vurduğu 1923-1938 yıllarını kapsar. Modelin hareket noktası iktisadi bağımsızlık ve refah; en son hedef ise ülkeyi çağdaş (Batı) uygarlık düzeyine ulaştırmaktır. Bu yolda kullanılacak araçlar “devletçilik” sistemi ve sanayi planlarıdır. Bir iktisat politikası sistemi olarak devletçilik sayesinde, bir yandan kamu sermayeli yeni fabrikalar ve hizmet kurumları hayata geçirilecek, öte yandan da özel sektör teşvik edilecektir. Ayrıca, yabancı isletmeler de sırasıyla millileştirilecektir. AKM, tümüyle ne sosyalist ne de kapitalist bir ideolojiye dayanmakta; tersine, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak devletçiliği esas almaktadır. O nedenle, ideolojik değil, pragmatik bir modeldir. Dolayısıyla, model, bir dizi ulusal ve devletçi nitelikli iktisat politikaları (para, maliye, dış ticaret, vb) üzerine kurulu olarak işlemektedir. Atatürk’ün “dengeci” bir anlayış (örneğin enflasyonsuz ve denk bütçe) ile sürdürdüğü bu politikaların yardımıyla ulusal bir kalkınma hareketi başlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk’ün kalkınma modeli, devletçilik, iktisat politikası.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İrfan KALAYCI
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İrfan KALAYCI. [ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 227-249. Turkish. doi:10.5455/ey.10654


Web Style

İrfan KALAYCI. [ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155996 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10654


AMA (American Medical Association) Style

İrfan KALAYCI. [ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 227-249. Turkish. doi:10.5455/ey.10654Vancouver/ICMJE Style

İrfan KALAYCI. [ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited January 03, 2024]; 19(Special): 227-249. Turkish. doi:10.5455/ey.10654Harvard Style

İrfan KALAYCI (2008) [ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 227-249. Turkish. doi:10.5455/ey.10654Turabian Style

İrfan KALAYCI. 2008. [ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 227-249. Turkish. doi:10.5455/ey.10654Chicago Style

İrfan KALAYCI. "[ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 227-249. Turkish. doi:10.5455/ey.10654MLA (The Modern Language Association) Style

İrfan KALAYCI. "[ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 227-249. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10654APA (American Psychological Association) Style

İrfan KALAYCI (2008) [ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 227-249. Turkish. doi:10.5455/ey.10654

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]