E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ

Ayfer YILMAZ.

Abstract
The famous novel of Fakir Baykurt, Yılanların Öcü (Revenge of the Serpents), is an important book among village novels. However, it has been subject to many positive and negative criticisms since it was published. The book won the first prize of the Yunus Nadi Novel Reward on June 27, 1958. The adaptation of the book into a movie increased its fame and caused many discussions about it. In the novel, through the instinct of taking revenge there are the confrontations of two different ideas. One of these ideas is to be patient to unfairnesses, the other is to withstand them. Another feature of the novel is that it brought up many problematic issues of that time. The novel is about the resistance and struggle of Kara Bayram to the unfairnesses. He has been living with his family happily in spite of his poverty. In the novel the author manages to create intense and dominant characters. Especially Irazca stands out with her determined attitude from the beginning to the end of the novel. In this essay, primarily the elements of the novel are examined, afterwards inferences about social issues are made and also there is a brief knowledge about the author.

Key words: Yılanların Öcü (Revenge of the Serpents), space, to take revenge, social issues in the novel.“YILANLARIN ÖCܔ HAKKINDA BiR iNCELEME

Ozet
Fakir Baykurt’un ünlü romanı Yılanların Öcü (1954), köy romanları arasında önemli yeri olan eserlerinden biridir. Ancak, eser yayımlandığı ilk günden itibaren olumlu-olumsuz pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. 27 Haziran 1958’de Yunus Nadi Roman Yarışması’nda birinciliği kazanan Yılanların Öcü’nün, sinema filmi olarak da uyarlanması, hem şöhretini artırmış hem de daha fazla tartışmaya sebep olmuştur. Yılanların Öcü’nde, adından başlayarak takip edilen “öç alma” duygusu etrafında, iki farklı düşüncenin karsı karsıya geldiği görülür. Bu düşüncelerden biri, haksızlıklar karsısında sabırlı olmayı tavsiye ederken, diğeri direnmekten yanadır. Romanın bir başka önemli hususiyeti de, yazıldığı döneme ait pek çok meselenin gündeme getirilmiş olmasıdır. Yoksul olmasına rağmen ailesiyle birlikte mutlu bir yasam süren Kara Bayram’ın uğradığı haksızlığa direnişinin ve mücadelesinin anlatıldığı Yılanların Öcü’nde, yazarın kuvvetli ve baskın kişilikler oluşturduğu görülmektedir. Romanın basından sonuna kadar aynı kararlı tavrı sergileyen Irazca’nın, eserde en fazla öne çıkan karakter olduğu söylenebilir. Çalışmamızda öncelikle, romana ait unsurlar incelenmiş, ardından sosyal meselelere dair tespitler yapılarak, yazar hakkında kısa bir bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yılanların Öcü, mekân, öç alma, romanda toplumsal meseleler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayfer YILMAZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ayfer YILMAZ. [A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 251-282. Turkish. doi:10.5455/ey.10655


Web Style

Ayfer YILMAZ. [A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155999 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10655


AMA (American Medical Association) Style

Ayfer YILMAZ. [A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 251-282. Turkish. doi:10.5455/ey.10655Vancouver/ICMJE Style

Ayfer YILMAZ. [A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited January 03, 2024]; 19(Special): 251-282. Turkish. doi:10.5455/ey.10655Harvard Style

Ayfer YILMAZ (2008) [A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 251-282. Turkish. doi:10.5455/ey.10655Turabian Style

Ayfer YILMAZ. 2008. [A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 251-282. Turkish. doi:10.5455/ey.10655Chicago Style

Ayfer YILMAZ. "[A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 251-282. Turkish. doi:10.5455/ey.10655MLA (The Modern Language Association) Style

Ayfer YILMAZ. "[A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 251-282. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10655APA (American Psychological Association) Style

Ayfer YILMAZ (2008) [A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 251-282. Turkish. doi:10.5455/ey.10655

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]