E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK.

Cited By:3

Abstract
In this study, we examine fear of floating behaviors of central banks in countries which have encountered with original sin and dollarization problems at high level, and detect the relationship among original sin, dollarization and fear of floating for Turkish Economy at period of 1999–2007. Emerging market economies (EME) where floating exchange rate regimes are officially applied, original sin and dollarization cause to central banks actually intervene to exchange rate market. On the other hand, EME’s central banks which can not ignore foreign exchange denominated liability of economic agents, want to lessen dimension of huge fluctuations in exchange rate market by using foreign exchange reserves and interest rates and so these central banks act with fear of floating. By these reasons, although EMEs have applied floating exchange rate regimes, central banks can not perform monetary policy operations independent from capital flows. When these symptoms are being considered at the scope of Turkish Economy, we determine that UIG1 and dollarization indexes materialized at highest level during 1999-2007, UIG3 index and YIG indexes decreased respectively beginning from 2002 and 2004. Consequently, Turkish Economy has reflected considerable exposures to thepotential damages of huge fluctuations in exchange rate market which occur in balance sheet of residents at the end of sudden stop and/or reversal of capital flows. Therefore, although floating exchange rate regime has been applied since February 2001 crises, CBRT has intervened the exchange rate market actually. Movements of international rezerves/M2Y, RVER, RVEI indexes have proved that CBRT act with fear of floating. Nevertheless, to accumulate the foreign exchange reserves by CBRT in order to prevent the big fluctuations in exchange rate market imply floating with life jacket during 2002-2007 in Turkish Economy.

Key words: Original Sin, Dollarization, Fear of Floating.İLK GÜNAH HİPOTEZİ, DOLARLAŞMA VE DALGALANMA KORKUSU: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme

Ozet
Bu çalışmada yazında ilk günah ve dolarlaşma olarak adlandırılan sorunlarla karsılaşan ülkelerde merkez bankalarının dalgalanma korkusu davranışları incelenmiş ve Türkiye Ekonomisinde 1999–2007 döneminde ilk günah ve dolarlasma sorunlarının dalgalanma korkusu ile ilişkisi araştırılmıştır. Resmi olarak dalgalı kur rejimini uygulayan Yeni Piyasa Ekonomileri’nde (YPE) ilk günah ve dolarlasma enflasyon sorunu merkez bankalarının döviz piyasasına fiili olarak müdahale etmesine neden olmaktadır. Başka bir ifade ile iktisadi karar birimlerinin döviz cinsinden yükümlülüklerini göz ardı edemeyen YPE merkez bankaları döviz rezervlerini ve faiz oranlarını kullanarak kur piyasasında gerçekleşen dalgalanmaların boyutlarını küçültmek istemekte ve dalgalanma korkusu ile hareket etmektedir. Bu nedenle YPE’lerde dalgalı kur rejimi uygulanmasına karsın, merkez bankaları para politikası faaliyetlerini sermaye hareketlerinden bağımsız bir biçimde yürütememektedir. Elde edilen bulgular Türkiye Ekonomisi için değerlendirildiğinde, 1999–2007 döneminde uluslararası ilk günah bir (UİG1) ve dolarlasma dizinlerinin yüksek düzeyde gerçekleştiği, uluslararası ilk günah üç (UİG3) dizininin 2004 yılından, yurtiçi ilk günah (YİG) dizinlerinin ise 2002 yılından başlayarak düştüğü tespit edilmiştir. Dolayısıyla 1999–2007 döneminde Türkiye Ekonomisi sermaye hareketlerinin durması ve/veya tersine dönmesi sonucunda kur piyasasında yasanan dalgalanmaların yerleşiklerin bilânçolarında yaratabileceği hasarlara önemli ölçüde açıklık göstermektedir. Bu nedenle Subat 2001 krizinden sonra resmi olarak dalgalı kur rejimi uygulanmasına karsın, TCMB kur piyasasına fiili olarak müdahale etmektedir. Uluslararası rezervler/M2Y oranı, RVER ve RVEI dizinlerinin hareketleri TCMB’nin dalgalanma korkusu ile hareket ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte TCMB’nin kur piyasasında yasanan büyük dalgalanmaları önleyebilmek için yüksek düzeyde döviz rezervi biriktirmesi, 2002– 2007 döneminde Türkiye Ekonomisinde can yeleği ile dalgalanmanın yaşandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İlk Günah Hipotezi, Dolarlasma, Dalgalanma Korkusu.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hakan Naim ARDOR
Articles by Serdar VARLIK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK. [ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 283-323. Turkish. doi:10.5455/ey.10656


Web Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK. [ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156004 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10656


AMA (American Medical Association) Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK. [ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 283-323. Turkish. doi:10.5455/ey.10656Vancouver/ICMJE Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK. [ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited January 03, 2024]; 19(Special): 283-323. Turkish. doi:10.5455/ey.10656Harvard Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK (2008) [ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 283-323. Turkish. doi:10.5455/ey.10656Turabian Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK. 2008. [ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 283-323. Turkish. doi:10.5455/ey.10656Chicago Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK. "[ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 283-323. Turkish. doi:10.5455/ey.10656MLA (The Modern Language Association) Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK. "[ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 283-323. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10656APA (American Psychological Association) Style

Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK (2008) [ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 283-323. Turkish. doi:10.5455/ey.10656

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]