E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)

Ufuk SERDAROĞLU, Gülin YAVUZ.

Cited By: 1

Abstract
This study examines the ways of relating development and woman (or gender) on the basis of different periods (70s, 80s and from 90s to today) and with a specific attention to the approaches that are evident in each of these periods. Even though approaches such as “Women in Development”, “Women and Development”, “Development Alternatives with Women for a New Era”, “Gender and Development”, “Women, Culture and Development”, etc., in the related literature chronologically embodied to a specific periods, it is hard to make a clear chronological distinction among them. At first, feminists with Western origin at the beginning emphasized the inequality of men and women and later the gender inequality in development perspectives. However, with the rise of the discussions about these perspectives’ ignorance on ‘culture’ and ‘identities’, resistance to the cultural hegemony of the West and with the rising effects of the Third World academics new perspectives were emerged. These were expressed time to time by the opposing (even mutually exclusive), but most of the times by transitional and intersectional new ideas.

Key words: Development, woman, gender.KALKINMA VE KADIN (VEYA TOPLUMSAL CİNSİYET) İLİŞKİLENDİRİLİŞİNİN DEĞİŞİMİNDEKİ KAVŞAKLAR

Ozet
Bu çalışma, kalkınma ile kadının (veya toplumsal cinsiyetin) ilişkilendiriliş pratikleri ve anlayışlarını “1970 öncesi”, “70’ler”, “80’ler” ve “90’lardan günümüze” seklinde dönemlere ayırarak, bu dönemlerdeki etkin yaklaşımlar temelinde, incelemeye çalışmaktadır. Bu yaklaşımlar ilgili yazında her ne kadar “Kalkınmada Kadın”, “Kadın ve Kalkınma”, “Yeni bir Çağ için Kadınlarla Kalkınma Alternatifleri”, “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın”, “Kadın, Kültür ve Kalkınma” v.b. kronolojik olarak belirli dönemlere ait kılınsa da kesin dönemsel ayrımlara gidilmesi oldukça zordur. Batı orijinli feminist kalkınma yaklaşımlarında önceleri kadın-erkek eşitsizliği daha sonra da toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik üzerinde durulmuştur. Fakat bu yaklaşımların ‘kültür’ ve ‘kimlikler’i göz ardı ettiğine ilişkin tartışmalar, Batının kültürel egemenliğine direnişler ve Üçüncü Dünya akademyasının giderek artan ağırlığı kalkınma-kadın (veya toplumsal cinsiyet) ilişkilendirilişinde yeni bakış açılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ise zaman zaman farklı (ve hatta birbirlerini tümüyle dışlayan) ama çoğu zaman da geçişken ve kesişimsel yeni görüşlerle ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, kadın, toplumsal cinsiyet.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ufuk SERDAROĞLU
Articles by Gülin YAVUZ
on Google
on Google Scholar


This Article Cited By the following articles

Uluslararası Kalkınma Politikaları ve Kadınların Güçlendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme
2021; (): 679.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ. [CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 121-164. Turkish. doi:10.5455/ey.10651


Web Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ. [CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155975 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10651


AMA (American Medical Association) Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ. [CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 121-164. Turkish. doi:10.5455/ey.10651Vancouver/ICMJE Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ. [CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited August 17, 2023]; 19(Special): 121-164. Turkish. doi:10.5455/ey.10651Harvard Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ (2008) [CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 121-164. Turkish. doi:10.5455/ey.10651Turabian Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ. 2008. [CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 121-164. Turkish. doi:10.5455/ey.10651Chicago Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ. "[CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 121-164. Turkish. doi:10.5455/ey.10651MLA (The Modern Language Association) Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ. "[CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 121-164. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10651APA (American Psychological Association) Style

Ufuk SERDAROĞLU, Gulin YAVUZ (2008) [CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER)]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 121-164. Turkish. doi:10.5455/ey.10651

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles