E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION

Sabri ÇAKLI.

Cited By: 1

Abstract
The issue of the production and realization of surplus value, which is the basis of material structure of reproduction of capitalist society, cannot be ignored by the state. For this reason, the state must try to maintain or create the conditions in which profitable capital accumulation is possible. Furthermore, the state also must try to maintain or create the conditions for social harmony and peace. These duties, which change in time depend on the needs of capitalism, determine the size and composition of state expenditures. The role of class structure and class struggle is crucial in this determination process. It seems to be the case that liberal thought that advocates keeping state expenditures at minimum in all cases, in part due to their unproductiveness, does not really comprehend the dynamics of capitalism, and therefore necessary conditions for its survival.

Key words: State Expenditures, Capital Accumulation, Legitimization.DEVLET HARCAMALARI: BİRİKİM VE MEŞRULAŞTIRMA

Ozet
Kapitalist toplumun yeniden üretiminin maddi temelini oluşturan artık değerin üretimi ve realizasyonu problemi, devletin kayıtsız kalabileceği bir konu değildir. Devlet, bu nedenle, kârlı sermaye birikimini mümkün kılacak koşulları sürdürmek ya da yaratmaya çalışmak zorundadır. Devlet, bunun yanında, sosyal uyum ve barış için gerekli koşulları da sürdürmeye ya da yaratmaya çalışmalıdır. Kapitalizmin ihtiyaçlarına bağlı olarak zaman içinde değişen bu görevler, devlet harcamalarının büyüklüğünü ve bileşimini belirler. Bu belirlenme sürecinde sınıf mücadelesinin rolü çok önemlidir. Durum böyleyse, verimsiz oldukları iddiası ile devlet harcamalarının daima düşük düzeyde kalmasını savunan liberal anlayış, korumaya çalıştığı toplumu yeterince kavramamış demektir.

Anahtar Kelimeler: Devlet Harcamaları, Sermaye Birikimi, Meşrulastırma.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sabri ÇAKLI
on Google
on Google Scholar


This Article Cited By the following articles


2014; (): 3.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Sabri CAKLI. [STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 85-119. Turkish. doi:10.5455/ey.10650


Web Style

Sabri CAKLI. [STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155971 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10650


AMA (American Medical Association) Style

Sabri CAKLI. [STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 85-119. Turkish. doi:10.5455/ey.10650Vancouver/ICMJE Style

Sabri CAKLI. [STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited August 17, 2023]; 19(Special): 85-119. Turkish. doi:10.5455/ey.10650Harvard Style

Sabri CAKLI (2008) [STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 85-119. Turkish. doi:10.5455/ey.10650Turabian Style

Sabri CAKLI. 2008. [STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 85-119. Turkish. doi:10.5455/ey.10650Chicago Style

Sabri CAKLI. "[STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 85-119. Turkish. doi:10.5455/ey.10650MLA (The Modern Language Association) Style

Sabri CAKLI. "[STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 85-119. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10650APA (American Psychological Association) Style

Sabri CAKLI (2008) [STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 85-119. Turkish. doi:10.5455/ey.10650

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles