E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS

Aziz KONUKMAN, Cemil ÇİFTÇİ.

Cited By: 1

Abstract
Globalization has been one of the most critical phenomena in the 20. century. However, there is no consensus about its benefits and losses notwithstanding ongoing argues on it. There are two important factors which affect globalization. One of them is decreasing in transportation and communication costs for private sector, which result from technological innovations. And the other is decreasing barriers on trade, direct foreign investments and capital flows by which affects of the politicies implemented by developed countries and international organizations. There are a lot of opinions against globalization both in developed and in developing countries. One of the basic causes of these reactions against globalization is increasing unemployment and shrinking income of some groups coincides with increasing foreign trade, and the other is increasing economic instabilities especially in developing countries during the globalization. In this context, globalization plays an important role in both distribution of world income among the countries and distribution of national income. Therefore, the aim of this study is to evaluate the effects of globalization on poverty and income inequality in the framework of developing and developed countries.

Key words: Globalization, Income Distribution, Inequality, PovertyKÜRESELLEŞMENiN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ozet
Küreselleşme 20. yüzyılın en önemli olgularından biri olmuştur. Ancak devam eden tartışmalara rağmen, küreselleşmenin kazanç ve kayıpları üzerinde bir fikir birliğine varılamamıştır. Küreselleşmeyi iki önemli faktör etkilemiştir. Bunlardan birincisi, teknolojik yeniliklerden kaynaklanan özel sektördeki ulaşım ve haberleşme maliyetlerindeki azalma, diğeri ise gelişmiş ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan politikaların etkileriyle ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve sermaye akımları üzerindeki engellerin azalmasıdır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmeye karşıt birçok fikir bulunmaktadır. Küreselleşmeye olan tepkilerin temel nedenlerinden biri, dış ticaretteki artışla birlikte bazı gruplarda issizlik ve/veya gelir kayıplarının aynı anda ortaya çıkabilmesi, diğeri ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde küreselleşme sürecinde iktisadi istikrarsızlıkların arta bilmesidir. Bu kapsamda küreselleşme hem dünya gelirinin ülkeler arasında, hem de ulusal gelirin dağılımında önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin yoksulluk ve gelir eşitsizliği üzerindeki etkilerini gelişmekte olan ve gelişmiş ülke deneyimleri çerçevesinde değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Gelir Dağılımı, Eşitsizlik, Yoksulluk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aziz KONUKMAN
Articles by Cemil ÇİFTÇİ
on Google
on Google Scholar


This Article Cited By the following articles

G10 ÜLKELERİNDE FİNANSAL LİBERALİZASYONUN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ: PANEL KANTİL REGRESYON ANALİZİ
2021; (): .

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ. [GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 59-83. Turkish. doi:10.5455/ey.10649


Web Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ. [GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155968 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10649


AMA (American Medical Association) Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ. [GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 59-83. Turkish. doi:10.5455/ey.10649Vancouver/ICMJE Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ. [GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited August 17, 2023]; 19(Special): 59-83. Turkish. doi:10.5455/ey.10649Harvard Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ (2008) [GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 59-83. Turkish. doi:10.5455/ey.10649Turabian Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ. 2008. [GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 59-83. Turkish. doi:10.5455/ey.10649Chicago Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ. "[GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 59-83. Turkish. doi:10.5455/ey.10649MLA (The Modern Language Association) Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ. "[GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 59-83. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10649APA (American Psychological Association) Style

Aziz KONUKMAN, Cemil CİFTCİ (2008) [GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 59-83. Turkish. doi:10.5455/ey.10649

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles