E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE

Şiir YILMAZ, Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK.

Abstract
Outward processing trade consists of a temporary transaction implying the shifting of a production phase of the contractor’s manufacturing activities to a foreign subcontractor. Therefore outward processing trade concerns goods whose production can be split into different phases that can be performed in different locations. Foreign outsourcing also involves the relocation of some domestic production of goods or services to foreign countries. Increased outsourcing activity is expected to increase the trade in intermediate goods. The share of parts and components in total exports can be used as an indicator for foreign outsourcing. Foreign outsourcing includes not only processing goods but services, and the trade statistics in this sense, cannot give the full picture of the production sharing. However, trade statistics are able to separate the outsourcing activity by countries or regions. In this paper Turkey’s foreign trade in parts and components is analyzed by region (EU-15) and countries such as USA and Rep. of China for the years 1985 and 2005. The calculations are based upon SITC Revision 2. Outside the machinery and transport equipment group, SITC Rev.2 fails to differentiate sufficiently between assembled goods and components and this will result in underestimation of the level of international production sharing. However, the items under SITC 7 constitute 59% of the world trade in manufactures and around 50% of Turkish imports in manufactures. So, the data from SITC Rev. 2 are to show an incomplete but true picture of foreign outsourcing in Turkish manufactures. We have found out an increasing outsourcing activity from 1985 to 2005. The items 764, 772 and 784 in SITC Rev. 2 show a remarkable increase. These items belong to parts of telecommunications equipment (764), parts of switchgear (772) and parts of motor vehicles and accessories (784). The increase seems quite stable between Turkey and EU-15, and also not very important in respect to the trade between Turkey and USA. On the other hand trade in parts and components between China and Turkey shows a remarkable increase implying a growing outsourcing activity towards China.

Key words: Outsourcing, Outward Processing Trade, Turkish Foreign Trade in Parts and ComponentsDIŞARIDA ÜRETİM ve TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN DIŞARIDA ÜRETİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ozet
Dışarıda üretim ister dışarıda isleme, ister dıştan kaynaklanma biçiminde olsun üretim sürecinin parçalanabildiği durumlarda farklı mekanlarda üretim yapılması ve parçaların bir başka yerde bir araya getirilmesi anlamına gelir. Bu nedenle de dışarıda üretim ister istemez dış ticarete konu olur. Girdi ticaretine ilişkin istatistikler dışarıda üretim hakkında da bir fikir verebilecektir. Ancak ticaret istatistikleri girdi ticaretinin ayrıntısını verebilmekten uzaktır. SITC Rev. 2 özelikle makine ve taşıt araçları alanında parça ve öğe ticaretine ilişkin bilgi vermektedir. Onun dısındaki mallar açısından girdi bazında istatistik bulmak olanaksızdır. Ancak ülke veya bölge bazında ticareti incelemeye olanak sağlaması ve dünya imalat sanayinin %59’u, Türkiye’nin dış ticaretinin de yaklaşık yarısını kapsayan alanlarda girdi ticaretine ilişkin verilere ulaşmamızı sağladığı için bu araştırmada SITC Rev. 2 verileri kullanılmıştır. 1985 ve 2005 yılları için yapılan incelemede Türkiye’nin parça ve öğe ticaretinde artısın genel olarak ortalama ticaret artışlarının üstünde gerçekleştiği görülmektedir. Artışların en yoğun olduğu alan her iki yıl için de değişmemektedir. Haberleşme araçları aksamı, devre aksamı ve motorlu taşıtlar aksamı en yüksek artışların görüldüğü alanlardır. Türkiye ile AB 15 ülkeleri arasındaki ticaret istikrarlı bir artış seyri göstermekte, ABD ile Türkiye’nin parça ve öğe ticaretinde önemli artışlar görünmese de Türkiye ile Çin arasında dışarıda üretimi çağrıştıran parça ve öğe ticaretinde çok yüksek artışların yaşandığı görülmektedir. Türkiye ile Çin arasındaki girdi ticaretine konu olan alanlar arasına büro malzemeleri parçaları da girmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dışarıda Besleme, Dıştan kaynaklanma, Türkiye’nin Parça ve Öğe Dıs Ticareti.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şiir YILMAZ
Articles by Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK. [FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 33-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10648


Web Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK. [FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155965 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10648


AMA (American Medical Association) Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK. [FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 33-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10648Vancouver/ICMJE Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK. [FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited August 17, 2023]; 19(Special): 33-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10648Harvard Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK (2008) [FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 33-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10648Turabian Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK. 2008. [FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 33-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10648Chicago Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK. "[FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 33-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10648MLA (The Modern Language Association) Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK. "[FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 33-58. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10648APA (American Psychological Association) Style

Şiir YILMAZ, Ozge AYNAGOZ CAKMAK (2008) [FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 33-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10648

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles