E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GÜVERCİN, Erginbay UĞURLU.

Abstract
This paper investigates the relationship between foreign direct investment and economic growth for five countries in transitional economies. Despite the common view positive effectiveness of the foreign direct investment on the growth rate of the country in the related literature, we find that there is no relationship between foreign direct investment and growth rate of these economies. We propose that there are some mechanisms specific to such economies causing a vacuous relationship between foreign direct invetment and growth. The Granger and Sims Causality tests and some Correlation Parameters are used to investigate the existence of these mechanisms. Economic intuition of the results suggest that foreign direct investment can only affect growth rate positively as long as countries develop their independent economic structure.

Key words: Foreign Direct Investment, Economic Growth, Independent Economic Structure, Granger Causality, Sims CausalityGEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİŞİ

Ozet
Bu çalışmanın amacı doğrudan yabancı sermaye ve ekonomik büyüme arasında literatürde varolduğu vurgulanan pozitif yönlü nedenselliğin varolup olmadığını araştırmaktır. SSCB’nin yıkılmasından sonra dağılan ve liberal ekonomik düzene geçen beş dönüşüm ekonomisi için yaptığımız nedensellik test sonuçları literatürde söylenenin tersine bir ilişkinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Nedenselliğin olmamasını, bu ülkelerin bağımlı bir üretim ilişkisine bağlı üretim yaptığı teziyle hareket ederek bu yönde sorduğumuz soruları değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarına bakarak yorumladık. Sonuç olarak bu ekonomilerde yapılan serbestleştirme düzenlemelerinin ve bu anlamda ülkeye giren yabancı sermayenin ülkenin büyümesi üzerindeki etkisi ancak ülkenin kendine özgü üretim ve sanayi yapısını kurması ile pozitif olacağı sonucuna ulaştık.

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme, Bağımsız Ekonomik Yapı, Granger Nedensellik, Sims Nedensellik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa ALTINTAŞ
Articles by Deniz GÜVERCİN
Articles by Erginbay UĞURLU
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU. [AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 17-32. Turkish. doi:10.5455/ey.10647


Web Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU. [AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155958 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10647


AMA (American Medical Association) Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU. [AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 17-32. Turkish. doi:10.5455/ey.10647Vancouver/ICMJE Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU. [AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited August 17, 2023]; 19(Special): 17-32. Turkish. doi:10.5455/ey.10647Harvard Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU (2008) [AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 17-32. Turkish. doi:10.5455/ey.10647Turabian Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU. 2008. [AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 17-32. Turkish. doi:10.5455/ey.10647Chicago Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU. "[AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 17-32. Turkish. doi:10.5455/ey.10647MLA (The Modern Language Association) Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU. "[AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]." Ekonomik Yaklasim 19.Special (2008), 17-32. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10647APA (American Psychological Association) Style

Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GUVERCİN, Erginbay UĞURLU (2008) [AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES]. Ekonomik Yaklasim, 19 (Special), 17-32. Turkish. doi:10.5455/ey.10647

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles