E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution

Mustafa Acar.

Cited By:5

Abstract
This article discusses the issue of agricultural support policies from va rio us dimensions and evaluates the major problem is regarding the Turkish agriculture. First, it reviews the agricultural support policies of Turkey in a historical perspective, and highlights the efforts for implementing new support policies in recent years. Thenit discusses in detail major financial as well as structural problem s of the Turkish agriculture and renders suggesstions for possible solutions

Key words: n.aTürk Tarımının Temel Sorunları ve Çözüm Öerileri

Ozet
Bu yazıda Türkiye'de tarımsal destekleme politikaları ve Türk tarımının öne çıkan sorunları irdelenmekte ve bu sorunlara çeşitli çözümler önerilmektedir. ilk olarak Türkiye'de tarımsal destekleme politikaları tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, ardından son yıllardaki yeni politika arayışlarına değinilmektedir. Daha sonra ülkemiz tarımının temel sorunları daha detaylı olarak tartışılmakta ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sıralanmaktadır

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa Acar
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mustafa Acar. [Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 67-85. Turkish. doi:10.5455/ey.10410


Web Style

Mustafa Acar. [Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156013 [Access: October 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10410


AMA (American Medical Association) Style

Mustafa Acar. [Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 67-85. Turkish. doi:10.5455/ey.10410Vancouver/ICMJE Style

Mustafa Acar. [Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]. Ekonomik Yaklasim. (2004), [cited October 01, 2023]; 15(50): 67-85. Turkish. doi:10.5455/ey.10410Harvard Style

Mustafa Acar (2004) [Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 67-85. Turkish. doi:10.5455/ey.10410Turabian Style

Mustafa Acar. 2004. [Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 67-85. Turkish. doi:10.5455/ey.10410Chicago Style

Mustafa Acar. "[Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]." Ekonomik Yaklasim 15 (2004), 67-85. Turkish. doi:10.5455/ey.10410MLA (The Modern Language Association) Style

Mustafa Acar. "[Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]." Ekonomik Yaklasim 15.50 (2004), 67-85. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10410APA (American Psychological Association) Style

Mustafa Acar (2004) [Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 67-85. Turkish. doi:10.5455/ey.10410

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]