E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]

Hayriye Erbaş, Feryal Turan.

Abstract
n.a

Key words: n.a2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hayriye Erbaş
Articles by Feryal Turan
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Arin, T., (1986) "Kapitalist Duzenleme, Birikim Rejimi ve Kriz (1): Geliþmiþ Kapitalizm", ll. Tez, Sayi. 1, 104-138.
Baran, Paul and Sweezy, Paul, 1966, Monopoly Capital, New York: Monthly Review.
Boratav, K., (1991) 1980'1i Yillarda Turkiye'de Sosyal Siniflar ve Boluþum, istanbul: Gerçek Yayi nevi.
Bugra, Ayþe, (2001) "Ekonomik Kriz Karþisinda Turkiye'nin Geleneksel Refah Rejimi", Toplum ve Bilim, Sayi.98, 22-30.
Burris, V al, 1984, "The Politics of Marxist Crisis Theory", Research of Political Economy, Vol. 7, 237-267.
Dagdeviren, H. Hoven, R.V.D., ve Weeks, J. (2001) Redistribution does matter: growth and redustribution for poverty reduction, WIOER, Development Conference: Growth and Poverty, 25-26 Mayis, Helsin ki.
Elam, M., (1995) "Puzzling Out the Post-Fordist Debate: Technology, Markets and lnstitutions" içinde Economic and lndustrial Democracy (ll), s. 9-37, A. Amin (ed), Post-Fordism A Reader.
Erbaþ, H., (2001) "Kuresel Kriz ve Marjinalleþme Surecinde Goç ve Goçmenler", Dogu-Bati Duþunce Dergisi, Sayi. 16, 173-191.
Erdogan, N., (2001) "Turkiye'de Yoksullarin Kulturel Temsilleri Üzerine", Toplum ve Bilim, S. 89, 7-22.
Eroglu, Ö. ve Al beni M. (2002) Kureselleþme, Ekonomik Krizler ve Turkiye, Isparta: Bilim Kitabevi.
Friedman, J., (2001) "Yoksullugu Yeniden Duþunmek: Yetkilendirme ve Yurttaþlik Haklari", Dogu-Bati, 17, 135-150.
Gulalp, H., (1993) Kapitalizm, Siniflar ve Devlet, istanbul: Belge Yay.
__ (1985) "Patterns of Capital i st Accumulation and State-Society Relations in Turkey" Journal of Contemporary Asia, Vol.l5, No.3.
__ (1983) Geliþme ideolojileri veGeliþme Stratejileri, Ankara: Yurt Yayinlari .
Hirst, P. and Zeitlin, J., (1991) "Flexible Specialisation versus post-Fordism: Theory and Evidence for Policy lmplications" Economy and Society. Vol.20, No.l, s.l-56.
Iþik, Oguz ve M. Melih Pancarcioglu (2001) "Nobetleþe Yoksulluk, Sultanbeyli Örnegi, istanbul: iletiþim Yayinlari.
Kalaycioglu, S. ve Rittersberger-Tiliç, H. (2002) "Yapisal Uyum Programlariyla Ortaya Çikan Yoksullukla Baþ Etme Stratejileri", 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, Ankara: imaj Yayinlari, 197-247.
Keyder, Ç., (1983) "Kriz Üzerine Notlar", ilhan Tekeli ve ig. Der. Turkiye'de ve Dunyada Yaþanan Ekonomik Bunalim içinde, Ankara: Yurt Yayinlari.
(1989) Turkiye'de Devlet ve Siniflar, iletiþim Yayinlari: istanbul. ingilizce Baskisi, 1987, Londra, New York: Verso.
Koray, M., (2001) "Ötekileþen Yoksulluk", Toplum ve Bilim, S. 89, 218-242.
Lebowitz, Michael, 1978, "Marx' s Falling Rate of Profit: A Dialectical View". Socialist Review. Vol.38, No.8. 73-97.
Lipietz, A., (1993) "Uluslararasi iþbolumunde Yeni Egilimler: Birikim Rejimleri ve Duzenleme Tarzlari", Toplum ve Bilim, Sayi. 56-61.
Minibaþ, T., (2001) "istikrar Programlarinin Tarima Etkisi", Mai ve Kureselleþme Karþiti Çaliþma Grubu.
Morçol, Goktug ve S. Ali Gitmez (1995) "A Typology of the Urban Poor in Turkey", Journal of Urban Affairs, 17, N. 4, 413-422. [DOI via Crossref]   
O'Connor, James, 1973, The Fiscal Grisis of the State, New York: St. Matin's Press.
Onaran, Ö., (2001) "Turkiye'de iktisadi Tercihierin Sermaye Birikim Rejimi Açisindan Degerlendirilmesi: Yuksek Karlar, Toplumsal Meþrulugunu Nereden Alir?", iktisat Dergisi, Sayi. 418-419.
Oruç, Y. M., (2001) "Kuresel Yoksulluk ve Birleþmiþ Milletler", Toplum ve Bilim, S.89, 73-88.
Özmucur, S., (1987) Milli Gelirin Üç Aylik Donemler itibariyle Tahmini Dolarla ifadesi ve Gelir Yoluyla Hesaplanmasi, istanbul, iTO Yayinlari.
Pinarcioglu, M. Iþik, 0., (2001) Kent Yoksullarinin Ag iliþkileri: Sultanbeyli Örnegi", Toplum ve Bilim, S. 89, 31-62.
Selim, R., (2001) "Dunya Bankasi Yoksulluk Soylemine Kisa Bir Bakiþ", iktisat Dergisi, Sayi. 418-419, 39-41.
Sonmez, M., (2002) 100 GostergedeKriz ve Yoksullaþma, istanbul: iletiþim Yayinlari.
Þengul, T., Kente Goç ve Yoksulluk: Diyarbakir Örnegi, Ankara: ODTÜ, Kentsel Planlama ve Yerel Yonetimler Anabilim Dali 2001 yili studyo çaliþmasi.
Þenses, Fikret, (2001) Kureselleþmenin Öteki Yuzu, Yoksulluk, istanbul: iletiþim.
Taymaz, E., (1993), "Kriz ve Teknoloji", Toplum ve Bilim, Sayi. 56-61.
Üþur, i., (2001) "Kureselleþme ve Yoksulluk", Yoksulluk, Þiddet ve insan Haklari Konferansi Bildirileri, TODAi E, insan Haklari Araþtirma ve Geliþtirme Merkezi, 6-7 Aralik.Ankara.
Wright, E. 0., (1978) Class Grisis and State, London: New Left Books.
Yaffe, David, 1973, "The Marxist Theory of Crisis, Capital and the State", Economy and Society, 186-232.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan. [English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 47-66. Turkish. doi:10.5455/ey.10409


Web Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan. [English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156009 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10409


AMA (American Medical Association) Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan. [English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 47-66. Turkish. doi:10.5455/ey.10409Vancouver/ICMJE Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan. [English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]. Ekonomik Yaklasim. (2004), [cited April 11, 2023]; 15(50): 47-66. Turkish. doi:10.5455/ey.10409Harvard Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan (2004) [English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 47-66. Turkish. doi:10.5455/ey.10409Turabian Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan. 2004. [English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 47-66. Turkish. doi:10.5455/ey.10409Chicago Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan. "[English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]." Ekonomik Yaklasim 15 (2004), 47-66. Turkish. doi:10.5455/ey.10409MLA (The Modern Language Association) Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan. "[English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]." Ekonomik Yaklasim 15.50 (2004), 47-66. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10409APA (American Psychological Association) Style

Hayriye Erbaş, Feryal Turan (2004) [English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması]]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 47-66. Turkish. doi:10.5455/ey.10409

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]